0110100001101101111000111001100000101000100011101100010100110000111011010101101111100111010010101001100100101111010101110111101000
0101100100000100111011011100000000100000000100111101001000111110110110001110000011001101111000011000000001000001101101101111111111
0001100101111010010011000010000001001101111101001101001110111100100001101000001001000110000101001101101110101101001010000111100111
0111111001001000100011000011110101101001010110001101110110011001111010101110100111000101010000000010010111010001100100101100111111
1011100111000011001111100001001110010101010100000100011010110110011001111101010010100110000110100101011000000001111101011001011010
0000011110101111001010010100010011111100011111111010110100000011100001000100111000110011011111010001010101000110000101001011100100

WELCOME TO ELMOVIES.NL GABBERS UNITE!.

1111101000100101111100110101001000101111010101010101110000110100110111101000111011100010101101100010110001010001101001010000100110
1100011110111111001110000100100001110100101110001010000001000100011010000011000100000100000100111101000110011001110001011101001011
1101110111011110001010110110001011001001010101001110100100100110011010111010100011101100101010011100010010011101110011100000101101
0111011101000100110011110011110111110111001100000111010100001010101100001000001101111010100100100001000101000011101010011001001100
1110010010111011001100001000011100110100001110100110001000110110100110010011011111111111010100111100101001110001001001011101011010
0100000000011010100001011000000101011001100101111011000011011111001111001111000100000100110111101111000100001111101010011101110000
1010011101101111001111001101110110101011010010000111011010101111000001111001001011010001010100010100011011111000001000101100011111
0011100110101110010101101101000111000000101011011010100101010111111111110100010011111000000011010101011000001111110100111101101101
1111100101111100111010100111101000001010101100100101110001001000100111111110111010111010101110011001110010001101101101000011111001
0001111011101101101110111011110011000011100110000101101010100100001111011100010001111010101011110110001000010011101000111011111110
1001101111010101011001110101110000010100101011110100001110110011100101111011100011111000100100000000101110000111010010000001011100
1111000110010001101111101110010011010010110001001001101010100000101100000011001101110110010101000011001011000110111110110101100001
1100010110110011000010001001101001100010011111001010011100111100101011101011001000011000001101111010011000001010010001011001001011
1011000001001011011100011001001010010110001001111011001111111110100111100100011100000111100100100001011111110110101100101100000010
0100011100000111101100011010110001001010010101011011100110101001000100011001111110010001101110111010101011011111010000000100101100
0100100001000111011010011101101101000110000110011101111101010011110000001100101011000000100100000001001000010110110101110010100010
1001111001010000100101010000101011100010000010110000011101001010100100011110111100001110110011100001110101001001001001010100001100
1011001111110110001000100011000000101101111110000011111000000110101010001010011100001000101111111101110000111011101011000011101011
0000100011010010011100100111001100111101000001010011110010111011101000110011100001101100001001101010000011001010111000101010111000
1000000011111101010001001101111011011001110000011000010000100000000000100111111100101110111011001101100010100011101110110110110110
1000110010010101100011001000101010110110100111011000001001101100001000111010000010011011101111001011110011111100110101001101000100
1000001111001000001111010010110111000000010101011101101101000111001111011000110110100010101100101100001100110011111010001111001011
1111111110010000011010110011111001101000100111110101000010100100011011111100110101101100001101010010001000001010001001010001101000
1111000100010001010010001100100101100010111100100010100010111001100111101101100011111100111010100111100110111001010110101111101010
0000101110011000100000010010101011011001001001100010000011000110001000011110110000011011111001000101011011100001010101000010110110
1111000011010110001000000100011110001000001101111000101011101000011100111001000010111001000100001110100010011001110000010111101100
1100101001011111110100110000111110001000101000001101110010011100011101010001101110101000100100111101100111011000110000101011110000
1101101001110111011110110000111100110111101011000110010110011110001011001010101001111001001011111011001101001100000000000010011000
1111101000110100010100110001100100111110111101011110101000000010010111000110110101011001001100100101111110011101001010010111110001
1101110110100000010000011100010010011000000110101110011111001000010111001110010110010000111110111001110010011001101101110011010010
1000001110110100100010100010101111110111010010100100010101111100110001101000000011100111000011001011110011011000001111111001000101
1110111101101110010100111011101000101110100010101101101011010110101101001111110110001101001100100001010101011010100011001110111110
1010110100001010010110000110101000000000110010001110010001011111011011101111011101101000100011011010011001100111010011110100001000
1010000010010001101111100011111100000111010111100101101010110111100001000001101101111111001011101101111001110101011011011001111010
1011011111100101111110000100101111111100100011101111111000010100111100001111100111110100100101000010001010101010011001111001101000
1001110111000101101001111110111110000101010011110010000001010111000100101111011011000011000001010010111111111100011010111110001011
0101100011010101011000010001000011101000000011111001000101100100011101111111100111011001111100011100100000011100111111110110001111
1100000101011010000100100111111110001100000010010010100001001100000100111011111000101111010000110001110101010111011011110101011010
1010101101000011101000110000110100110111011110100101011111011011011100110100000111001110111111110110010001011100000000010110101011
1011011011100100101010111001000111110101001001111010101111110011110100110101000010110101110101011011101011000010111010001000010101
0000110001011001111011111010111110111100100101111001011101011110110100101100001000010100001110010010101011101111011101101101011110

GABBERELROY gabber - producer - housepionier ( house / Classic / gabber / Techno ) From Amsterdam NLD.

1111011000011000010101110100110010101101011000011001001000110001101001101001111110110111111011000110000011000000100010010100001010
1010110111110110101111000110001000110000110111000011111100111111110111111000111101010101101111100011101010111011100100011001011001
0111001111011000011001000100111011011000011110011101111011110100011000010100000001011110010001001010100011111010000101111111000000
1111100111011101001100010010111101000010110110111001001101000010110100100010110011001000010010101100000101100100000011010000111011
0100111001110001010001111000111101111111111011000111000011101000110010001101100001111011101101011000110001111010101000000100101111
0110111011011001000110100011001111001101100010101011010010111110100010110101010101001111011010011010110111101110111111010111001100
1000010110001001100010101001001100111100110110100100010111100110001110111011000110010011100110110100110100110101111110011001100110
1001111010001110100011011111001011101111100110110110010001000000011101111100111010111011011011110111001000111000011010100001111101
1101010100011001000000111011010000101111111011101110111100100011011101000110111001010110110100111000101001010001110111111000001010
1110111000001001001000010011001011101100010010110001011000101000010011010111110000000111111111111100101011000001101110001111110111
1101101100001011101001111011101100101011001001011111101111110100001100100100111101101000100101110100010010000001111011111000111011
0101010101111111001001100011010011111111100001010011010010100111000011011110010111100110000011001011001010101000010101011001101111
1111000110000011010001100001001100000100111101011010111100001011101001111111000111011011111000001111010010111000011000100000000101
0101011110101111001010110011111110110111110110110001111001001101010000000001110111100001001100100100110010100110000101011010110110
1100100100011010111001111100010001000011001000111111010101110010010010000100100100100011110111000001000100010001001000110000010010
1001011111110111100110100101001000011111100110110001010010010001100011010011110111101101000101100000100110111000101111100100000110
0010110110010110010110101111011101000010111111001100011011101100101011101100011110110110110110101011001000000111000101100100101110
 
SCHUUR RECORDS / GABBER SCHUUR is een gabber house Album dat is ontstaan in
de bloemenbuurt van Almere-buiten in een Hollandse Boeren SCHUUR door een Groep gabbers

de gabbers blowend en spacend vaak Stoned in een trainingspak beukten elk weekend hun eigen GABBER (direct-Creations) Als ze niet zoals elk weekend voor een party in het park warûh
en draaiden en mixten Wreed helûh nachten door De ouwe garden Scheerden elkaars koppen kaal Haktûh op De ouwe stijl
met vertrouwens code van de Scene en de saamhorigheid liepen de gabbers in en uit Alsof het de zoeten inval was /of het buurthuis om de hoek
1 Familie elke gabber was welkom in de CHill-Out zone (GABBER SCHUUR) en heeft geleid tot een Fancy gabber album
van een compilatie live impulsiefûh producties 
E.Moolhuijzen en K.Van Hemert samen met Anonymous Produceerde het SCHUUR RECORDS ALBUM Als aandenken en Viering van 20 jaar gabber Schuur


-----------------------------------------------------­­­­­---------------------------

SCHUUR RECORDS

Gepubliceerd op 1 April. 2015
https://soundcloud.com/user-983552704
GABBER SCHUUR
Eurogabber.com
Artist : GABBERSHUUR-ElmovieCrew
Title : SCHUUR RECORDS
Year : 2015
Label : Gabber Schuur Artist(s)
Genre : gabber
Type : Sampler
Quality : VBR kbps
Size : 700 MB
Playtime : 119:45 min
Grabber : Eac 0.9 b2
Encoder : Lame 3.93
01. SchuurRecords 01 01:55 (Intro)
02. SchuurRecords 02 04:06
03. SchuurRecords 03 05:03
04. SchuurRecords 04 05:41
05. SchuurRecords 05 03:58
06. SchuurRecords 06 06:12
07. SchuurRecords 07 06:14
08. SchuurRecords 08 03:33
09. SchuurRecords 09 04:39
10. SchuurRecords 10 05:29
11. SchuurRecords 11 07:09
12. SchuurRecords 12 04:42
13. SchuurRecords 13 03:32
14. SchuurRecords 14 05:26
15. SchuurRecords 15 03:44
16. SchuurRecords 16 03:52
----[Release Note]-----------------------------------­­­­­---------------------------
Moolhuijzen Aka Van Hemert From Schuur
Records And elmovies Crew www.elmovies.nl


°°\\\THE FREE ALMBUM PRESENT BY SCHUUR RECORDS AND ELMOVIECREW [Boerûh Hakkûh] Since 88///°°

1001111011001001111101110110010010101110000111011001101010111101011111000100101111011110010011010000101110101000111000000110001110
0100011000100100100101011110000010111110100001111100000100001011111101111010110100001010011010110011100100010001100111100100101010
1110011100011010101100011010101000111100100110101010101010110010110011111111110011001111111110000010011010110100000100101100111011
1010111011000010111100010111011101000111110100010011000110010011111000010111000011001011000110100010000110000101001110011011110100
0100111101011011011111111001001100010010000100010110100011010111011010111111011000010000001000101011010111000110001010110110110001
0111100010111111111110101011001011111011000011111100011010001101011101110100011111011101011111010001110011110111101011101010110001
0011101100100110111100000001011110111000111110100010000000101000001110110000011000110001011101001111011000010011001111110000001101
1010001010110010010101100111111101000111000100011110100110100000000011110110000111101001111100001100011000000000110010100011001010
1110010111000110100011111011101011000011101111110000001101100100111011000001010111010100011010001011100000000100011011101010001011
0101110100111100100011111111111100000000011110111110000111100010000001100001010110110101000100101110100100011100100101101110011111
1100011101111011010001011001000010111011111100100001001110001101101001111010000010100001111010101100101100110011111111111101001101
1101111111110000000111111011110001001101010011111101010111100001010111110001001010011000011101000010001010101110111110100101111010
0001001010110000101011010001011111000111100100000001000000111001011010000111011100000100101001011000001111000101010111001000100010
0011010011000011111110000110110101101001110111000110011010110100010000100111110101100100101100010011100110111011101110111111000000
0111101110100101010001010111111110111100011101100101000101001111111011110100100010110111001100011010011100101010101111101110100100
0111100000000001100010000111010111010011001001010000111100110010110111010011010100110011010000101011010101110111000100111110111011
1110100011000111110000101111000100011101011111111101011000101111101001010100010110101000000001100011001101011010111111101100001110
0010000111111100001000110010111101110101010001000100010111001011001111111101101011011000011101110000100001001100101000100100010110
1110001010001100110101001000101111101110110011110000010000110111001101000100010110000111001000000000011111000000100010100000011110
1011010000000111110011001001001101111011010100101101101110011000111010010111101001000110000000111111000100011001000101010000001011
0010011101011101011101011011100011011010010110010110000101111000011110111101000011110100101000100010000100101001111001100011100010
0011010100110111110111100100001111110001101100100000111010001001010110011010010000110010001011000001111000000101000110111011001110
1011100110100111111110011111001010001010101001000001100100110110010001001001011000100100010101101011111010001110111011010011011110

GSR <> GABBER SCHUUR RECORDS <> [GSR1] online! Now The epic Sounds! <> ALMERE HARDCORE CREW

 

  Elmovies.nl               Eurogabber.com               GabberTape.com               HardcorEMuseum.nl

                                         

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmovies The Movie 

Welkom in AMSTERDAM 

BAS & ALEX / De Versterker 

 i made mixed this by myself! whit my real hardcore feeling!

ELMOVIE RADIO 

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

EUROPEAN HARDCORE GABBER TORRENT

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

HARDCORE GABBER MUST HAVE !! BEST HC MUSIC COLLECTION EVER!

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

Elroy 1992 - 2009 THUNDERDOME THE COMPLETE AND BEST HQ!! COLLECTION ONLINE! + 2 LONGSLEVES ID&T!

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

 ELMOVIES 90'S ELMOVIE CHANNEL CARTOON DVD VOLLEDIG

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

THUNDERDOME ELMOVIES DVD I

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

 THUNDERDOME ELMOVIES DVD II

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

THUNDERDOME ELMOVIES DVD III

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

FOX KIDS NEDERLAND 1999-2003 COOL!!!

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

90s NL Gesproken TURTLES EN 1 PowerRangers 1

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

Vuurwerk alle jaren bij elkaar 2003 - 2014 Landgoederenbuurt Almere-Buitenland

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

Dennis en tim Show 1 en 2 + Steljo Video trailer

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

ELMOVIES.NL WAUS DE PARTY!

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

ELMOVIES GABBERTIJD 50  [2CD]

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

ELMOVIES THE MOVIE 2001 - 2002

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

ELMOVIES CDS GABBER [3CD ALBUM]

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

MOBILE TV ELMOVIES CHANNEL

DOWNLOAD

EL-Movie / .Torrent ONLINE

Download

2003 ELMOVIES VIDEO Ely s World War {(2)} HQ VHS RIP

DOWNLOAD

click here to download utorrent 

 

===DOWNLOAD DE CD===

KLIK HIER

MIRROR1      -      MIRROR2

 

NO WAR! GO FOR PEASE! THATS WHY THIS CD RELEASED AGAIN NOW 2014
MAKE LOVE NOT WAR ! - CD TRAILER NO MORE WAR. REMEMBER 3 STEPS AHEAD!
 

HOME

EL-Movie / DVD

Download

GABBERELROY - HARDCORE FROM HOLLAND

Cover

EL-Movie / DVD

Download

LANDGOEDERENBUURT 1995 T/M 2008 BANDJES

Cover

EL-Movie / DVD

Download

Elroy 1992 - 2009 THUNDERDOME THE COMPLETE AND BEST HQ!! COLLECTION ONLINE! + 2 LONGSLEVES ID&T!

Cover

EL-Movie / DVD

Download

 ELMOVIES 90'S ELMOVIE CHANNEL CARTOON DVD VOLLEDIG

Cover

EL-Movie / DVD

Download

THUNDERDOME ELMOVIES DVD I

Cover

EL-Movie / DVD

Download

 THUNDERDOME ELMOVIES DVD II

Cover

EL-Movie / DVD

Download

THUNDERDOME ELMOVIES DVD III

Cover

EL-Movie / DVD

Download

FOX KIDS NEDERLAND 1999-2003 COOL!!!

Cover

EL-Movie / DVD

Download

90s NL Gesproken TURTLES EN 1 PowerRangers 1

Cover

EL-Movie / DVD

Download

Vuurwerk alle jaren bij elkaar 2003 - 2014 Landgoederenbuurt Almere-Buitenland

Cover

©ELMOVIES CREW | Studio | 1992 - 2012

DOWNLOAD NOW

FOR FREE !!! Klick on the Link Above!! We Advice Utorrent included dvd 1 , 2 & 3!!!!

"ELMOVIES.NL 24/7 HardcorE GABBER !!!"

 

MINDCONTROLLER!

Hard geluid - grote ruimtE

Jaar / hoogste hitnotering  

Artiest  

Nummer  

 

Videoclip  

1991 / 30 Human Resource Dominator   YouTube video
1991 / - L.A. Style James Brown Is Dead   YouTube video
1992 / 2 Rotterdam Termination Source Poing!   YouTube video
1992 / - Ramirez El Gallinero   YouTube video
1992 / - L.A. Style I'm Raving   YouTube video
1992 / - Euromasters (special!) Alles naar de klote!   YouTube video
1992 / - General Noise Rotterdam Subway   YouTube video
1993 / - thunderball bonzai channel one   YouTube video
1993 / - Hocus Pocus here's johnny   YouTube video
1994 / 1 2 Brothers on The 4th Floor Dreams   YouTube video
1994 / 2 Charly Lownoise & Mental Theo Wonderful Days   YouTube video
1994 / 2 Mark 'Oh Tears Don't Lie   YouTube video
1994 / - Marusha Somewhere Over The Rainbow   YouTube video
1994 / - Captain Hollywood Project Flying High   YouTube video
1994 / - Marusha Raveland   YouTube video
1994 / - SWAT The Fly is Dead   YouTube video
1994 / - Sunbeam Outside World   YouTube video
1995 / - Charly Lownoise & Mental Theo This Christmas   YouTube video
1995 / 9 DJ Paul Elstak Life is like a Dance   YouTube video
1995 / - lipstick Queen Of The Rhythm   YouTube video
1995 / 2 DJ Paul Elstak Luv u more   YouTube video
1995 / 3 DJ Paul Elstak Rainbow in the sky   YouTube video
1995 / - Charly Lownoise & Mental Theo Together in Wonderland   YouTube video
1995 / 2 DJ Paul Elstak Don't leave me alone   YouTube video
1995 / 2 Charly Lownoise & Mental Theo Stars   YouTube video
1995 / - Critical Mass Dancing Together   YouTube video
1995 / 8 Dune Hardcore Vibes   YouTube video
1995 / 9 Dune I Can't Stop Raving   YouTube video
1995 / - Technohead Headsex   YouTube video
1995 / 1 Technohead I Wanna be a hippy   YouTube video
1996 / 6 2 Brothers on The 4th Floor Fairytales   YouTube video
1996 / - 3 Steps Ahead Drop it   YouTube video
1996 / - 3 Steps Ahead Hakkuh   YouTube video
1996 / 13 4 Tune Fairytales My Little Fantasy   YouTube video
1996 / tip 4 Tune Fairytales Take me to Wonderland   YouTube video
1996 / 9 Critical Mass Burning Love   YouTube video
1996 / - RMB Spring   YouTube video
1996 / - blossom Bicycle race   YouTube video
1996 / 20 Critical Mass Happy Generation   YouTube video
1996 / - DJ Arjuna & Beyonder Shoot That Motherfucker   YouTube video
1996 / - DJ Isaac I Wanna Be A Gabber Baby   YouTube video
1996 / - DJ Isaac We like Marihuana   YouTube video
1996 / 3 DJ Paul Elstak The Promised Land   YouTube video
1996 / 4 DJ Paul Elstak Rave On   YouTube video
1996 / 1 Charly Lownoise & Mental Theo Hardcore Feelings   YouTube video
1996 / 2 Charly Lownoise & Mental Theo Your Smile   YouTube video
1996 / 3 Charly Lownoise & Mental Theo Fantasy World   YouTube video
1996 / - Bodylotion (Neophyte) Always Hardcore   YouTube video
1996 / 10 Dune Rainbow to the Stars   YouTube video
1996 / 7 Dune Hand in Hand   YouTube video
1996 / 12 Dune Million Miles from Home   YouTube video
1996 / 2 Gabber Piet Hakke & Zage   YouTube video
1996 / 1 Hakkuhbar Gabbertje   YouTube video
1996 / 6 Flamman & Abraxas Good to Go   YouTube video
1996 / 4 Lipstick I'm a raver   YouTube video
1996 / - Masters of Ceremony Hardcore to da bone   YouTube video
1996 / - Tekno Mafia Boys Don't Cry   YouTube video
1996 / 2 Nakatomi Children of the Night   YouTube video
1996 / 4 Nakatomi Sing   YouTube video
1996 / 1 Party Animals Aquarius   YouTube video
1996 / 1 Party Animals Hava Naquila Hava   YouTube video
1996 / - lipstick Fly away   YouTube video
1996 / 1 Party Animals Have you ever been mellow   YouTube video
1996 / - Technohead Happy Birthday   YouTube video
1997 / - 3 Steps Ahead It's Delicious   YouTube video
1997 / - koos hakkuhraar feat mc mien verscheurde je foto   YouTube video
1997 / - Brainless Hardcore Don't Speak (Without a doubt mix)   YouTube video
1997 / DJ Paul Elstak Unity   YouTube video
1997 / - DJ Paul & DJ Rob Lords of the Hardschool   YouTube video
1997 / 5 Flamman & Abraxas I'll be your only Friend   YouTube video
1997 / - Dj wappie smoorverliefd   YouTube video
1997 / - mini animals Get up, Stand up   YouTube video
1997 / 12 Flamman & Abraxas I Need Love   YouTube video
1997 / 15 Gabber Piet Love u Hardcore   YouTube video
1997 / 12 Gabberwijffie Klappus in je handjes   YouTube video
1997 / 2 Hakkuhbar Supergabber   YouTube video
1997 / - Knightvision The Search For Mariuhana   YouTube video
1997 / - Marshall Masters i like it loud   YouTube video
1997 / - hakkuhbar ratzekahl   YouTube video
1997 / - Hakkuhbar Feestbeest   YouTube video
1997 / 18 Hakkuhbar Gabbersaurus   YouTube video
1997 / 7 MC Rage Fuck the Macarena   YouTube video
1997 / 10 Mosselman (Special!) Mossels   YouTube video
1997 / - Mosselman (Special!) Opzij   YouTube video
1997 / ? Nance Kiss it   YouTube video
1997 / 8 Party Animals Atomic   YouTube video
1997 / 19 Party Animals My Way   YouTube video
1997 / 6 Party Animals We like to party   YouTube video
1997 / 7 DJ Ruffneck Ruffneck rules da artcore scene   YouTube video
1997 / - Neophyte Army of Hardcore   Bestaat niet
1997 / - Hakkuhbar Paddoman   Bestaat niet
1998 / - 3 Steps Ahead Paint it black   YouTube video
2003 / - DJ Paul Elstak A Hardcore State Of Mind   YouTube video
2004 / - Headbanger Serious Damage   YouTube video
2004 / - Korsakoff vs Outblast Unleash The Beast   YouTube video
2005 / - DJ Norman vs. Darkraver Kom Tie Dan Hè!   YouTube video
2005 / - dj Outblast Life Sentence For Mankind   YouTube video
2005 / 12 Flamman & Abraxas & MC Remsy Lekker Pech   YouTube video
2006 / - dj Outblast My Lifestyle   YouTube video
2007 / - DJ Paul Elstak & Predator feat mc Ruffian The Hunt   YouTube video
2007 / - DJ Paul Elstak &dj J.D.A.featmc Ruffian Offensive Warriors   YouTube video
2007 / - DJ Paul Elstak Show No Fear   YouTube video

  All Downloads are .torrent

MEGA RAVE

This is the Real HARDCORE GABBER From Holland ENJOY!!!! *Trilogy* PLEASE STAY Seeding for a while!!! UNITED HardcorE 4 The World!!!!!!!!!

THUNDERDOME

EL-Movie / DVD

Download

THUNDERDOME ELMOVIES 1

Cover

Click on the “Downloadbutton.

EL-Movie / DVD

Download

 THUNDERDOME ELMOVIES 2

Cover

 

EL-Movie / DVD

Download

THUNDERDOME ELMOVIE 3

Cover

This Are the Real Elmovie Thunderome Trilogy DVD's ENJOY!!!

click here to download utorrent

By gabberelroy
ELMOVIES (tDd)
Thunderdome
DVD [90's]
The History of HC
HardcorE 4Life!

United!!!

Online / offline (*.Torrent )

 
 

 

 

Shops

CHILL-OUT

GABBER SHOPS

HardcorE Mobile!

HardcorE Mobile!

Road To MoH TWe!

GABBER

Aussie's & Cavello's

Aussie'S & Cavello'S

[Adidas en Asics en Kappa (Zeeman) jaren 90 trainingspakken]

Dresscodes

GABBER Street DressCodes

oldschool early hardcore StYle

Newer hardcore StYle

Girls Code !

MAke Your own HardcorE Street Dresscode Style! Look at the shops.

 

Shops

H4LiFE!

HARDCORE

 

Gabber
De term Gabber/Gappie komt oorspronkelijk uit het Jiddisch en betekent iets als maat, vriend of makker. Sinds de jaren '90 van de 20e eeuw wordt de term echter ook gebruikt als aanduiding voor de bezoekers van feesten waarop gabbermuziek gedraaid wordt, een muziekstijl gekenmerkt door een snel ritme. Gabberen, de hakkerige manier van dansen op gabbermuziek, wordt ook wel hakken genoemd. De stijl ontstond in de late jaren tachtig, begin jaren negentig. Het genre kreeg in 1991 zijn naam door de Nederlandse houseproducer D-Shake, die in een VPRO muziekprogramma een vroege gabberplaat liet horen en zei "Dit is nu gabberhouse". Bekende gabberfeesten zijn Thunderdome en Masters Of Hardcore.


Gabbermuziek

Hardcorehouse (voorheen gabberhouse) is ontstaan uit de uit Detroit overgewaaide hardere housevarianten. Hardcorehouse wordt gekenmerkt door snelle bassdrums (bij sommige varianten meer dan 260 BPM) en wordt vergezeld van snerpende basslines en rap- en zangsamples. Veelal zijn deze samples afkomstig uit andere muziek of uit films; met name rap-formatie Public Enemy wordt met enige regelmaat gesampled.


Hakken
Hakken (ook wel Hakkûh of Hakkeeh) is een dansstijl uit de Nederlandse hardcore en gabber-scène. De term hakken is onlosmakelijk met de gabbercultuur verbonden en is oorspronkelijk afkomstig van de Haagse DJ Darkraver, die het uitspreekt als "Hakkûh!". Bij hakken worden heel snel kleine pasjes genomen op het ritme van de bassdrum. Het onderlichaam staat hierbij centraal, hoewel het niet ongebruikelijk is om ook je armen te gebruiken bij het hakken. In de jaren '90 werd er door het merendeel van de gabbers "gehakt" op Nike Air Max.
De dansstijl word voornamelijk toegepast op een Nederlands sub-genre van techno, namelijk hardcore. De dans word dan ook met name door gabbers gebruikt. Het dansen op hardcore gaat snel, aangezien je op het ritme van de bas hoort te hakken en het gemiddelde aantal beats per minute (BPM) soms kan oplopen tot wel 260. Het hakken kwam gelijk op met de gabbercultuur en was in de jaren '90 niet weg te denken uit de hardcore-scène.
Anno 2007 is hakken weer een rage.


Hardcore house
Hardcorehouse (voorheen gabberhouse) is ontstaan uit de uit Detroit overgewaaide hardere housevarianten. Hardcorehouse wordt gekenmerkt door snelle bassdrums (bij sommige varianten meer dan 260 BPM) en wordt vergezeld van snerpende basslines en rap- en zangsamples. Veelal zijn deze samples afkomstig uit andere muziek of uit films; met name rap-formatie Public Enemy wordt met enige regelmaat gesampled.


Geschiedenis van de hardcore
Het is moeilijk het begin van de hardcore aan te wijzen. Hardcore is een samensmelting van verschillende stijlen en daarom lopen ze allemaal over in wat later hardcore zou worden. Sommige mensen beweren dat Mescalinum United de eerste plaat heeft gemaakt onder Planet Core Productions, dat opgericht is in 1989 in Frankfurt am Main (Duitsland), maar als je de plaat beluistert, hoor je nog veel invloeden van andere stijlen.
Wat wel noemenswaardig is, is dat de moderne hardcore groot is geworden in Nederland en wel in Club Parkzicht in Rotterdam en Multigroove in Amsterdam. DJ Rob en DJ Paul kwamen er vaak draaien. In Vlaanderen was deze muziekstijl minder succesvol dan de techno die door grote clubs in de buurt van Antwerpen, zoals La Rocca, werd gedraaid. Ook de latere Zillion richtte zich vooral op techno. In Italië zijn hardcore en de daaruit voortgevloeide hardstyle wel populair.
De eerste hardcoreplaten in Nederland verschenen in 1992, toen Rotterdam Records werd opgericht door DJ Paul Elstak. Een belangrijke pionier uit deze tijd is DJ Rob, hij draaide vooral in Club Parkzicht in Rotterdam. Binnen korte tijd werd hardcore redelijk populair in geheel West-Europa. De aanhangers van deze muziekstroming uitten zich vaak door hun hoofd kaal te scheren, in trainingspakken (merken Australian en Cavello) rond te lopen en maar aan één ding te denken: feesten. Zij werden gabbers genoemd. Drugsgebruik was en is bij hardcorefeesten vaak niet van de lucht. Xtc is al heel lang populair, omdat het een euforisch gevoel geeft en de gebruiker van een dosis energie voorziet, maar het drugsgebruik beperkt zich niet tot alleen xtc. Er is overigens niet echt bewijs dat er meer drugs gebruikt wordt in de gabberscene dan in andere dance-scenes.
Rond 1995 beleefde gabber een hoogtepunt; vrijwel wekelijks gingen vele duizenden liefhebbers naar houseparty's, waar zij nachtenlang feestten op platen van o.a. Neophyte, Rob Gee en 3 Steps Ahead. Er verschenen tijdschriften zoals Strobe en Thundermagazine en de compilatie(verzamel)-cd's (bijvoorbeeld Thunderdome, Masters of Hardcore, Nightmare en Hellraiser) haalden grote omzetten. Tegelijkertijd wist de vrolijkere variant happy hardcore regelmatig de Top 40 te bereiken met nummers als Wonderful days(sic) van Charly Lownoise & Mental Theo en I wanna be a hippy van Technohead.
De vercommercialisering en negatieve berichtgeving over gabbers hebben ervoor gezorgd dat de muziekstroming eind 1997 in populariteit afnam, hetgeen resulteerde in het stopzetten van een heleboel labels, waaronder de meeste sublabels van ID&T. In de daaropvolgende jaren beleefde de gabbercultuur een sluimerend bestaan, waar het echter in de undergroundscene wel populair bleef. De die-hards bleven gabber en de wat minder enthousiastelingen stapten over op housevarianten zoals (hard-)trance, techno en het tegenwoordig populaire hardstyle. Sinds 2001 is gabber echter weer aan een gestage opmars bezig. De laatste tijd ziet men steeds meer de 'aussies' en cavello trainingspakken terugkomen (de oude stijl), maar ook de zogenaamde skinheadlook is populair. deze stijl heeft niks met skinheads of racisme te maken maar heeft er veel van weg(vaak kale kop, bomber,strak spijkerbroek(vaak ook legerbroeken)en legerkisten . Van oudsher zijn er associaties geweest met rechtsextremisme. Uit onderzoeken bleek echter dat de overgrote meerderheid van de hardcore liefhebbers hier niks mee te maken wilde hebben. Toch worden jongeren die hardcore luisteren vaak bevooroordeeld door mensen die denken dat hardcore en racisme met elkaar verband houden.


Voormalig hardcore artiesten
3 Steps Ahead (overleden op 27-08-2003),
DJ Sim (gestopt, produceert nu trance),
Gizmo (tegenwoordig beter bekend als hardstyle dj/producer,draait echter nog veel op early hardcorefeesten),
King Dale (anno 2006 bekend als Mark van Dale),
Da Joker/Tom Ace/DJ Maikel
The Prophet gestopt en hij is ook beter bekend in hardstyle maar doet nog hardcore als Masochist.
Luna gestopt en hij is ook beter bekend in de hardstyle-scene


Stijlen

Early Rave oldschool / oldstyle
Early Hardcore
Artcore
Happy Hardcore
Mainstream/Present hardcore
Industrial Hardcore
Darkcore
Speedcore
Terror
UK Hardcore
Frenchcore
Breakcore
Noise
Extratone

 

De hardcore (voor zover mensen het hardcore noemen, dit is in elk land anders) is onderverdeeld in de hierboven genoemde substijlen. Hardcore ontstond uit de combinatie van new beat, acid house, techno en is een snellere versie van techno (tekno eind jaren tachtig van de 20e eeuw). Artiesten als Human Resource, L.A. Style en T99 zijn een paar bekende vertegenwoordigers van het genre.
De hardcore heeft als eigenschap dat de nadruk ligt bij de beats. Zonder originele beat was er geen origineel nummer. Een beat is een samenstelling van een kick en een bass. Deze kunnen zó variëren, dat er eigenlijk een eindeloze stroom verschillende beats is. Bij elke stijl ligt de nadruk weer meer op andere variaties, zoals bij speedcore het tempo.


Kenmerken
(let op, dit zijn de meest voorkomende kenmerken. mensen met deze kenmerken hoeven niet direct gabbers te zijn)
De gabber — zoals die in de begintijd van de gabberhype en jeugdcultuur terugkomt — is als volgt te herkennen:
Kleding: trainingspak van Australian, met vaak een bomberjack, cavello, jeans. Hoewel deze lange tijd uit geweest zijn begint de trainingspakken hype weer langzaam maar zeker op te komen.
Haardracht: voor de heren kaal of een wintercoupe, voor de vrouwen strak naar achteren in een staart en eventueel aan de onderkant opgeschoren (dit geldt ook voor sommige mannen)
Bij de jongsten onder hen beperken de meesten zich tot het dragen van Nike Air Max schoenen, een trainingspak of jeansbroek en een bomberjack, of wit camo vest.


Toen en nu
Omdat gabberhouse in de hoogtijdagen een belangrijk onderdeel was van de jeugdcultuur, deden velen eraan mee. Als je als gabber wilde aangeven dat iemand niet binnen dit wereldje paste, dan kon je diegene een zwabber noemen. Door de buitenwereld werden gabbers in die tijd vaak gekscherend Sjonnies en Anita's genoemd. Maar van dit alles is tegenwoordig geen sprake meer. Steeds meer gabbers gaan weer de oude stijl dragen van Aussies (Australian) en Nikes omdat ook extreem rechtse politieke denkbeelden sterk worden afgekeurd door het grootste deel van de gabbers. Wel is het zo dat extreem rechtse groeperingen proberen de gabberscene te beïnvloeden, maar dat lukt slechts in beperkte mate.
Gabber zijn heeft volgens de mening van velen niets te maken met uiterlijk vertoon. Gabbers vinden over het algemeen dat het gabber zijn in hun hart en nieren zit en niet aan de buitenkant. Een gabber is iemand die van de harde housestijlen houdt en die feesten een zeer belangrijk element in het leven vindt. De gabbercultuur is over het algemeen minder politiek geëngageerd dan de Teknoscene


TMF Hakkeeh
TMF Hakkeeh was een televisieprogramma op de Nederlandse zender TMF. Het programma, dat midden jaren '90 elke week werd uitgezonden, bevatte een compilatie van de meest recente en populaire hardcore muziek. Ook waren er (live) registraties van hardcore feesten. Charly Lownoise & Mental Theo waren onder meer vaak in het programma te zien. ook op de Elmovies Thunderome Dvd te zien.

Hakkkeeehhh! Weer terug op TMF!?
Kennenlijk hebben ze het door bij TMF dat ze niet zonder de grootste stroming 'gabber' kunnen. En daarom zal TMF de komende weken iedere zaterdag om 17.00 een herhaling uitzenden van hun best bekeken programma 'Hakkkeeehhh!'. Uiteraard zal je ook nog een special tegenkomen van de aankomende Thunderdome '99 in het Thialf.
Voor de genen die van mij op straat de dvd of cd hebben gekregen zonder cover, hier nogmaals de covers je kunt ze het best uitprinten met het programma cover Xp hier te downloaden. PS laat even een reactie achter in het gastenboek ;)(Y)

 


Flyer'S

Flyers klik here!

CoverReeks HcCds!

Raves!

90's magazines

Replay A<->B(Tapes)

GABBER cassette Walkman Tapes!!!

B2S

MORE COMMING SOON!

3.DOM & Dolphin @ Steam
http://www.mediafire.com/?e0j5z9hjrot
http://www.mediafire.com/?b1c51zzbbu1

Producer @ Helter Skelter Technodrome 1998
http://www.mediafire.com/?9wdmdmvx4jz
http://www.mediafire.com/?dwlznnavew0

Helter Skelter The Final Countdown
Scorpio & The Producer b2b
http://www.mediafire.com/?7uyz18ktxyy
http://www.mediafire.com/?c1gttldt7xd

The Aggressor
http://www.mediafire.com/?dmi1m9bbzmm

M Zone
http://www.mediafire.com/?ajtucxsk1ln
http://www.mediafire.com/?8ibcwwmgwhw

The Music Maker cool
http://www.mediafire.com/?dvf1q4hvzd1

Loftgroover
http://www.mediafire.com/?0qi83lz3s3m
http://www.mediafire.com/?6wganylizlk


Jay Prescott @ Helter Skelter Nightlife 29th May 1999
http://www.mediafire.com/?1hnbomt3nen

Clarkee @ Helter Skelter Nightlife 29th May 1999
http://www.mediafire.com/?1eovjjzlc1y

The Producer @ Dreamscape 23
http://download259.mediafire.com/kilzum ... dio+II.mp3

HMS @ DREAMSCAPE 23
http://download173.mediafire.com/mn2rt2 ... +II%29.mp3

La Peste @ TNT shocked
http://download29.mediafire.com/wwzos0v ... 28b%29.mp3

Duran Duran Duran @ The Clinic
http://download276.mediafire.com/zvzmb7 ... clinic.mp3

MUSIC MAKER @ HYSTERIA '96
http://download362.mediafire.com/j9dhim ... +%2796.mp3

LOFTGROOVER - HARDCORE HEAVEN (THE SHOWCASE)
http://download123.mediafire.com/4ionzs ... ase%29.mp3

Producer @ Helter Skelter Energy 99 August 7th 1999
http://www.mediafire.com/?30jpy9tayjj

Hellcore - Their first ever set (USN) speeeedcore!!
http://download82.mediafire.com/thwjjpo ... er+set.mp3

Dj Clarkee - Mc Robbie Dee - Tomorrow's World 2/3 '95
http://download112.mediafire.com/g0ztgo ... +%2795.mp3

Slipmatt + MCMC - Fantazia, The Palace '94 cool grin
http://download112.mediafire.com/a3l3jy ... l+1994.zip

HMS @ Helter Skelter Lost in Music 27th March 1999
http://www.mediafire.com/?5gdfpndztzt

Scorpio b2b Producer @ Helter Skelter Nightlife 29th May 1999
http://files.filefront.com/Scorpio+b2b+ ... einfo.html

HMS @ Helter Skelter Energy 99 August 7th 1999
http://www.mediafire.com/?0xicwhx5xog

DJ HMS (1st Vibealite set) - MC ROBBIE DEE
http://download55.mediafire.com/fltnqag ... +%2795.mp3

DJ MARC SMITH - MC RIBBZ
http://download55.mediafire.com/p2g0zex ... +%2795.mp3


Helter Skelter vs North @ The Void 1997

3-Dom
http://www.mediafire.com/?8iwnytv9rmb

Dolphin & Jay Presscott B2B
http://files.filefront.com/Dolphin++Jay ... einfo.html

Mark EG
http://www.mediafire.com/?b2ebzovdjyj

Scorpio & Producer B2B
http://files.filefront.com/Scorpio++Pro ... einfo.html

Sharkey
http://www.mediafire.com/?fbvbtyttydo

Lenny Dee Vs. Ron D Core - Live @ Operation 2 (14-12-1996)
http://www.mediafire.com/?bxwmmo32ffk
http://www.mediafire.com/?bytdwivxryl
http://www.mediafire.com/?d2mtgmjwmzm

Dolphin - Helter Skelter Odyssey
http://www.mediafire.com/?5slls3ymxz0


Vibealites 4th Birthday Party August 22nd 1997 @ The Sanctuary

M-Zone
http://www.mediafire.com/?1wj1z32tyiw

Mark EG
http://www.mediafire.com/?2ztgkyrxord

Dolphin
http://www.mediafire.com/?dgxmgoytbls

DJ Freak
http://www.mediafire.com/?cxndxmzzirm

Scorpio b2b Producer
http://files.filefront.com/Scorpio_b2b_ ... einfo.html

Sharkey b2b Vortex
http://files.filefront.com/Sharkey_b2b_ ... einfo.html

Clarkee b2b Mastervibe
http://files.filefront.com/Clarkee_b2b_ ... einfo.html


Brisk @ Deathrow Techno Heaven 96
http://files.filefront.com/Brisk__Death ... einfo.html

Ribbz @ Helter Skelter - The Voyager 9th March 1996
http://www.yousendit.com/transfer.php?a ... otmail.com

DJ Slipmatt @ Fantazia '92 spliff
http://www.mediafire.com/?1ntnlnkt5o2

Clip!

 

ELMOVIE CLIPS

play We love you hardcore

play Technohead I Wanna Be A Hippy

play Hakkuhbar Gabbersaurus

play Hakkuhbar Gabbertje

play Hakkuhbar Super gabber

play De Mosselman

play T Bear HapPy RaVe

play Reef Beest Klappus In Je Handjes

play Koos Hakkeraar ik verscheurde je foto

 

WAT EEN GABBER IS

Probeer maar eens op internet te vinden wat gabber nou werkelijk is.

Dat is moeilijk, heel moeilijk. Ooit zijn er wel boeken zoals "Hakkuh & Strakstaan" geschreven die behoorlijk bij de essentie in de buurt kwamen. Gabber is voor iedereen anders. Maar de om gelijk korte mette te maken met een aantal vooroordelen het volgende. Gabber, het woord zegt het al, maatje.

 

Gabbers zijn heel sociale mensen, als je op de feesten komt is het net een grote familie. Een hechte groep is echter wel afschrikwekken voor de maatschappij omdat dat overwicht vormt.

 

Gabbers zijn GEEN racisten. Zij maken geen onderscheid tussen mensen van verschillende afkomst, met andere huidskleur of mensen uit een andere scene.

 

Veel gabbers gebruiken drugs, je hoeft echter geen drugs te gebruiken om gabber te zijn. Er zijn vele die de avond doorkomen met een Red Bull'tje in de hand.

 

Voor vele is de muziek, hardcore, herrie. Er zijn heel veel verschillende artiesten en dus ook heel veel verschillende soorten hardcore. Sommige zijn idd "bass". Echter zijn er heel veel nummers die verdomd goed in elkaar zitten, waar emotie in zit en dus werkelijk muziek is. Luister eens wat beter naar veschillende soorten hardcore, je zal erachter komen dat het beter in elkaar zit dan veel muziek die je dagelijks in de top 40 tegen komt.

 

Op wikipedia staat tegenwoordig ook een aardige beschrijving.

Wikipedia

De term Gabber wordt over het algemeen gebruikt als aanduiding voor de bezoekers van feesten waarop gabbermuziek gedraaid wordt, een muziekstijl gekenmerkt door een snel ritme. Gabberen, de hakkerige manier van dansen op gabbermuziek, wordt ook wel hakken genoemd. Het woord gabber komt oorspronkelijk uit het Jiddisch en betekent iets als maat, vriend of makker. De stijl ontstond in de late jaren tachtig, begin jaren negentig.


De gabber, zoals die in de begintijd van de gabberhype en jeugdcultuur terugkomt, is als volgt te herkennen:

  • Schoenen: Nike Air Max

  • Kleding: trainingspak van Australian, met vaak een bomberjack

  • Haardracht: voor de heren kaal, voor de vrouwen aan de onderkant opgeschoren en strak naar achteren in een staart

Bij de jongsten onder hen beperken de meesten zich tot het dragen van Nike Air Max schoenen, een trainingspak of jeansbroek en een bomberjack.

Omdat gabber in de hoogtijdagen een belangrijk onderdeel was van de jeugdcultuur, deden velen eraan mee. Als je als gabber wilde aangeven dat iemand niet binnen dit wereldje paste, dan kon je diegene een zwabber noemen. Door de buitenwereld werden gabbers in die tijd vaak gekscherend Sjonnies en Anita's genoemd. Maar van dit alles is tegenwoordig geen sprake meer. Hoewel merken als Lonsdale, Fred Perry, Ben Sherman en Pit Bull populair werden, gaan steeds meer gabbers weer de ouwe stijl dragen van aussies en nike's omdat ook extreem rechts sterk word afgekeurd door het grootste deel van de gabbers. En een steeds groter gedeelte van de gabber scene vindt ook dat deze kleding niets met de gabber identiteit te maken heeft. Dragers van Lonsdale-kledij worden in de media veelal geassocieerd met rechts-extremisme. Het dragen van Lonsdale is vooral om de stijlvolle uitstraling van het merk. Gabbers binnen de scene ergeren zich juist aan de kleine groep extremisten die her en der opduiken.

Wat een buitenstaander fout interpeteerd

De volgende tekst is een reactie op een artikel dat studenten hebben geschreven voor hun opleiding. Hierin is geprobeert de gabberscene objectief te benaderen. Met een aantal punten ben ik het niet eens en daarop volgt mijn reactie. Helaas is het artikel niet meer online.Ik vind het harstikke leuk een site te vinden waarop de gabber wordt omschreven. Zelf draai ik al 10 jaar mee als kaalkop.

Er wordt veel
gegeneraliseerd in het artikel, gelukkig wordt dit dan ook duidelijk aangegeven. Heel opvallend vond ik die Opel Kadett, want al is het maar een voorbeeld, ik zie ze amper.

Ik ben een van die gabbers die het klaarspeelt "clean" een feest door te komen, nooit drugs aangeraakt en ben er ook fel op tegen. Zo ken ik er trouwens heel veel, sterker nog, ik ben nog nooit met iemand naar een feest geweest die niet "clean" bleef. Ik denk dat het tegewoordig zo de helft van de bezoekers slikt.

Ook wordt er aangegeven dat je meer gabbers tegenkomt op het
vmbo. Dat is denk ik inderdaad zo, ikzelf doe HBO. Maar je ziet dit de laatste tijd wel duidelijk veranderen. Vooral omdat je vroeger dagelijks gabber was en tegewoordig meer in het weekend, omdat het maatschappelijk gewoon voor een groot deel wordt afgekeurd. Dat is ook waarom in het begin minder hoog opgeleiden bij de scene betrokken waren, het is gewoon simpel weg niet goed voor de verstandhoudingen om bekend te maken dat je gabber bent. Er hangt zo negatief imago over de scene. Ik merk het zelf, men spot ermee, ziet je al gauw als pillen slikkende racist en pas als jij het onderwerp aansnijdt en verteld wie je nou eigenlijk bent accepteren ze het.

Een paar jaar geleden was ik op A Nightmare In Rotterdam, een feest dat gestopt is toen de gabberscene zo populair werdt dat iedereen dacht gabber te zijn, en het nu weer vond kunnen een feest te organiseren. Was geweldig, echt weer de sfeer van vroeger, echt weer een familie. Maar toen ik op mijn werk erover vertelde en foto's liet zien merkte je hoe
onwetend mijn vooral oudere collega's zijn. Vooral een marokaanse collega dijnsde terug toen hij hoorde dat ik een gabber ben. Uiteindelijk heb ik er met hem goed over kunnen praten, maar waarschuwde mij dat ik niet 's avonds alleen door "kanaleneiland" moest lopen met mijn gabberkloffie aan "ik zou stenen tegen mijn hoofd krijgen" zei hij letterlijk. En dit terwijl gabbers juist sociale mensen zijn die absoluut tegen racisme zijn.Wat ik erg jammer vind binnen de gabberscene, is dat er erg veel wordt gedaan aan het
shockeren van mensen. Dit gaat juist ten kosten van het imago. Veel gescheld, vroeger engels, dat klonk wel leuk, maar tegewoordig gewoon keiharde nederlandtalig schelwoorden waarvan ik denk kan dit wel en wat is het voor onzin. De kale kop had natuurlijk altijd al een iets shockerende uitstraling, vooral met de grote ogen eronder. De thema's komen vaak uit horror films zoals Hellraiser en Nightmare. Waar dit nou voor nodig is, ben ik nooit te weten gekomen. Misschien om het "gewone" publiek buiten de deur te houden en het familiegevoel binnen te houden. Net zoals je bij de studentenvereniging de ontgroening moet je hier het gescheld e.d. aankunnen. Is maar een suggestie.

Wat ik nog steeds het mooiste vind aan de feesten is het zien veranderen van de mensen. Ze komen allemaal stoer binnen, lopen breed pronken met hun auto. Eenmaal binnen is het dus weer die
grote familie, kan je alles om je heen vergeten en heerlijk met z'n allen dansen. Ik ben zelf lichttechnicus geweest op grote feesten zoals Innercity en Sensation. Maar bij een echte hardcore party kijk ik niet eens naar boven of het licht goed gedaan is, het licht, geluid, de mensen, die maken samen een sfeer en zijn geen afzonderlijke dingen meer. Dit heb ik nooit ergens anders meegemaakt!Gabber en hardcore is een 
oer Hollands product, waarop we heel trots mogen zijn. De onwetendheid van mensen en het negatieve imago van de scene is uitermate teleurstellend. Heel jammer, want het is een geweldige scene, met enorm veel respect voor elkaar en voor anderen, waar men veel een veel meer kan leren en ervaren dan in de plaatselijke discotheek of kroeg.

Het sport/modemerk Lonsdale wordt de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met rechts-extremistische jongeren. Hierdoor lijkt het beeld te zijn ontstaan dat onsdale alleen maar gedragen wordt door deze groep. Niets is minder waar! Lonsdale heeft niets te maken met rechts-extremisme en/of racisme en 99% van de mensen die Lonsdale draagt ook niet! Lonsdale is een origineel en wereldwijd gerenommeerd sport/modemerk met haar wortels in de bokssport. Lonsdale is een trendy merk en in sommige landen heeft het zelfs een cultstatus. Dat komt deels door de originele en krachtige uitstraling van de designs en deels door het feit dat Lonsdale legendarische boksers als Muhammad Ali, Mike Tyson en Lennox Lewis steunde. Lonsdale wil zich dan ook krachtig distantiëren van elke vorm van racisme, discriminatie of extremisme. Voor Lonsdale is iedereen gelijk, ongeacht huidskleur, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid.

 

Lonsdale loves all colours.

HARDCORE RADIO

EDM (Electronische Dans Muziek) > Dance > House > Hardcore > "substijlen"
(substijlen: Oldschool, Terror, Speedcore, Darkcore, Happy Hardcore, Jump e.d.)

Hardcore, de muziek waar gabbers naar luisteren, was de van oorsprong Nederlandse Housevariant die internationaal bekend werd. Iets unieks, want voor het eerst in de Nederlandse muziek/jongerencultuurgeschiedenis was er iets op eigen bodem ontstaan dat internationaal navolging kreeg.

Vroeger was het bijna een standaardgegeven dat nieuwe muziekstromingen en bijbehorende modeverschijnselen uit Amerika of Engeland kwamen. Deze keer was het de beurt aan Nederland, maar Gabber haalde een deel van zijn inspiratie ook ergens vandaan... uit België.

België heeft aan het einde van de jaren 80 belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van House en Techno in Europa. België heeft iets met elektronische muziek: in de jaren 80 waren het de EBM (Electronic Body Music) en vooral de New Beat die België op muziekgebied bekend maakte. New Beat was begonnen in de Gentse club Boccaccio, waar men bij wijze van experiment de snelle Hi-NRG platen op 33 toeren was gaan draaien. Niet alleen de snelheid van de muziek, maar ook de frequenties van de geluiden veranderden daardoor. Een soort kunstmatig, computergestuurd geluid was het resultaat waarop voortgeborduurd werd door een aantal Vlaamse artiesten.

Na eerst nationaal bekend te zijn geworden ging New Beat de grens over.
België liet van zich horen met elektronische muziek in een nieuwe vorm: "This is the sound of C / The sound which creates a new dimention / This is a new style of music. The sound of C van de Confetti's werd een klein hitje in Europa en iedereen kon kennis maken met de robotdans en de aparte kledingstijl die New Beat met zich meebracht. (zwart/witte kleding, witte handschoenen) De New Beat rage was van korte duur, maar de basis voor elektronische muziek was gelegd. De langzame New Beat platen maakten plaats voor de wat snellere Techno die vanaf 1988/89 overwaaide vanuit Amerika.

Het tempo ging weer omhoog, het 'machine' geluid van New Beat en Techno werd samengesmolten tot een nieuwe vorm, met als resultaat onder andere pump up the jam van Technotronic (=Techno X New Beat X HipHouse), de plaat die zo'n beetje de basis zou gaan vormen voor alle commerciëlere top 40 House die later ook wel Eurohouse of Pophouse genoemd word, zoals bijvoorbeeld de muziek van 2Unlimited en de groep Petra &co die in het Vlaams zongen over een soort techno-beat.) Dat de muziek behalve sneller ook harder werd is goed te horen in Acid Rock van Frank de Wulf's Rhythm Device. (hierin zijn trouwens nog duidelijk New Beat invloeden verwerkt) Die voorliefde voor hardere en vooral duistere muziek is waarschijnlijk afkomstig van de EBM achtergrond van een aantal artiesten. Het is daarom geen echte verassing dat een van de hardste techno producers van dat moment -Joey Beltram - uit New York zo'n grote invloed had in België. De tracks van Joey Beltram werden in België uitgebracht op het R&S label, een label uit Gent gerund door Renaat en Sabine Vandepaapeliere. Dit label, voorheen bekend als New Beat label was de thuishaven voor een aantal Amerikaanse Techno DJ's/producers die in hun eigen Detroit en andere plaatsen in Amerika nauwelijks erkend werden. Twee nummers van Joey Beltram kunnen gezien worden als essentiële tracks die Techno in België (en Europa) een nieuwe richting uit zouden voeren: allereerst Energy Flash en als tweede Mentasm (die hij samen met Mundo Muzique maakte en onder de naam Second Phase uitkwam).

Vanaf 1991 kwamen onder het R&S label en labels als Music Man en 80aum de eerste mainstream en underground tracks uit die al duidelijk harder waren dan men tot die tijd gewend was, en sommigen daarvan waren duidelijk beïnvloed door het 'mentasm geluid' (Anastasia van T99, The spirit / The soul van Incubus, Mindcontroller van 80aum). Ook een aantal Nederlandse producten geïnspireerd op het geluid van Joey Beltram kwamen op een Belgisch label uit (of Belgisch / Nederlands zoals het HitHouse label dat onderdeel was van ARS uit Antwerpen), met als bekendste voorbeeld Dominator van Human Resource op R&S in 1991. Bigger, bolder, rougher, tougher In de zomer van 1991 was James Brown is dead van (Wessel van Diepen's) LA Style al een commerciële hit geworden. De boodschap van James Brown is dead was duidelijk: geen funk of soul meer, just noise. Een boodschap waar een tegen-antwoord op kwam van Holy Noise: James Brown is still alive. Holy Noise, de groep van

DJ Paul Elstak had al wat tracks uitgebracht op het HitHouse label van Peter Slaghuis en was in het underground circuit van Rotterdam al vrij bekend. Tracks als Father forgive them en Get down everybody waren in de Rotterdamse club Parkzicht al een hit. Parkzicht was tegelijk ook de plek die Paul inspireerde tot het maken van zijn tracks. Parkzicht had sinds 1989 het roer omgegooid en was van punk/new wave club via danspaleis met bekende artiesten en themafeesten naar het draaien van House overgestapt. De bedoeling was wel om niet blindelings de Amsterdamse Acid-sfeer te kopiëren, dus werd er op zoek gegaan naar andere varianten. De techno uit België en varianten uit Amerika, Italië en Engeland bepaalden voor een groot gedeelte de stijl die vanaf toen gedraaid werd door DJ Rob (Jansen). Deze stijl sloeg goed aan bij het uitgaanspubliek, en werd al vrij snel bekend buiten Rotterdam.
 


De sfeer was vanaf het begin al een undergroundsfeer, wel bekend, maar bij een bepaald soort publiek. Het deurbeleid was soepel, alles mocht, iedereen kon naar binnen, dit in tegenstelling tot de rest van de discotheken, waar nog altijd een soort dresscode heerste (netjes, verzorgd). bigger, bolder, rougher, tougher In de zomer van 1991 was James Brown is dead van (Wessel van Diepen's) LA Style al een commerciële hit geworden. De boodschap van James Brown is dead was duidelijk: geen funk of soul meer, just noise. Een boodschap waar een tegen-antwoord op kwam van Holy Noise: James Brown is still alive. Holy Noise, de groep van DJ Paul Elstak had al wat tracks uitgebracht op het HitHouse label van Peter Slaghuis en was in het underground circuit van Rotterdam al vrij bekend. Tracks als Father forgive them en Get down everybody waren in de Rotterdamse club Parkzicht al een hit. Parkzicht was tegelijk ook de plek die Paul inspireerde tot het maken van zijn tracks. Parkzicht had sinds 1989 het roer omgegooid en was van punk/new wave club via danspaleis met bekende artiesten en themafeesten naar het draaien van House overgestapt. De bedoeling was wel om niet blindelings de Amsterdamse Acid-sfeer te kopiëren, dus werd er op zoek gegaan naar andere varianten. De techno uit België en varianten uit Amerika, Italië en Engeland bepaalden voor een groot gedeelte de stijl die vanaf toen gedraaid werd door DJ Rob (Jansen). Deze stijl sloeg goed aan bij het uitgaanspubliek, en werd al vrij snel bekend buiten Rotterdam.
De sfeer was vanaf het begin al een undergroundsfeer, wel bekend, maar bij een bepaald soort publiek. Het deurbeleid was soepel, alles mocht, iedereen kon naar binnen, dit in tegenstelling tot de rest van de discotheken, waar nog altijd een soort dresscode heerste (netjes, verzorgd). ("Amsterdam, waar lech dat dan? / Rotterdam, éch wel!" De eerste release van Rotterdam Records, het label van Paul Elstak. Zijn act met de Euromasters was vooral een tegenreactie op het stempel dat House uit Rotterdam minderwaardige muziek speciaal "voor gabbers" zou zijn. -Gabber zijn is géén schande!- staat er op het label. In het vinyl staat verder nog gekrast: "boodschap voor "elite" housers: dit is géén huiskamerhouse" en "someone's gotta be the hardest".)

Op House-gebied groeide gabber uit van een underground-scene naar een bovengronds/commercieel gebeuren. In Nederland is Gabber sinds 1996/97 weer op zijn retour, maar in het buitenland bestaat nog steeds belangstelling voor de hardcore muziek uit Nederland. Op dit moment is er nog steeds sprake van een harde kern Gabbers in Nederland die weer terug in het underground circuit zijn gedoken. Een andere groep voormalige gabbers is via de hard-trance bij de trance-rage van vandaag uitgekomen.

HCTattoo(s)

HC-Tattoo(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT-Tattoo(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookings

ELMOVIE EVENTS

- *A&A Dj Team*-

[Contact/Bookings]

--

EMail For Bookings: Studio@elmovies.nl

subject*Plus+

*Add your Nummber (o6) Mobile*

[___|___|___|___|___|___|___|___|___]

GABBER Sites!

www.mohradio.com

http://www.hardcoreunited.nl/

http://www.teringherrie.nl/


http://www.unitedgabbers.nl/


http://www.gabbertijd.nl/


http://www.gabberhimmel.de/


http://tensor.kilu.de/

http://Eurogabber.com/


http://www.gabber.od.ua/


http://banginbeats.info/


http://oldschoolgabbers.nl/


http://www.splitterblast.own.cz/


http://www.core-chat.de/


http://www.unptv.de/


http://hsm-blog.de.pl/


http://djpix.net/joomla/


http://85.119.155.201/hardpitch/


http://www.c-h-u.de/include.php?path=start.php


http://www6.topsites24.de/pro/Hardpages/index.html


http://www.hardtechnocity.de/


http://www.psycoreboard.de/


http://www.djlivevortex.110mb.com/


http://mindnepping.com/


http://rauw.freakz.eu/


http://www.djcliffraves.jump.to/


http://www.nxshardcore.com/


http://dj-jumpy.piczo.com/?cr=2


http://dr.eppo.nl.tt/


http://meatnight.urbansoul.ru/


http://www.coretreff.de/core/


http://www.mehrdruck.tk/


http://www.know-more-stylez.de


http://www.hard-music.de.tp/


http://www.radiohalligalli.de/


http://worldofbpm.yooco.de/home.html


http://unlimterror.net/


http://www.dejavu-hardcore.de/


http://www.gabber24.de/


http://www.gabbern.de.vu/


http://www.hardcoreray.de.vu/


http://www.bazzhead.bplaced.net/


http://german-gabber-muc.de.tl/Herzlich-Willkommen.htm


http://home.extrem-network.com/selektafm/fuckserious/


http://defcorn.de.funpic.de/


http://www.dahardcorejunkie.de/


http://www.gabberhimmel.de/


http://hardcore.pagina.nu/


http://universegames.ucoz.com/


http://ravers.org.ru/


http://www.tekk-addicted.de/


http://www.gabbafreakz.org/


http://www.dj-dapole.de.tl/


http://www.djslashonline.de.tl/


http://fleischrecords.de.tc/


http://www.schizooomo.ws24.cc/


http://dehardest.nl/news.php


http://www.hardcoredates.de/


http://jcoooore.blogspot.com/


http://www.dj-nini.de.tl/


http://makineros.tk/


http://www.elhardy.de.nr/


http://www.grillecore.com/


http://www.paranoiax.com/


http://www.schizooosister.de.vu/


http://www.ron-x-bass.de/


http://www.darkfreak.com/


http://matex.ma.funpic.de/Home.html


http://harddance.in.ua/


http://www.freewebtown.com/djraptor/


http://bloodfist.de.gg/


http://speedhardbreak23.npage.de/


http://brooklyn-187.de.tl/


http://hakke-blog.tk/


http://www.psycoreboard.de/


http://www.10000feetsunderground.ch/


http://www.bass-kick-city.de.vu/


http://www.dj-sacrifice.de/


http://www.hardtekk4life.com/index.php


http://www.gabberhimmel.de/include.php?path=forum/main.php


http://www.dopesmoka.com/


http://www.rszg.de.tc/


http://www.corestyle-ent.de/


http://www.dj-unexppressor.de.tl/


http://home.arcor.de/enzymed/


http://daharderstyles.proboards.com/


http://osrht.com/


http://djhellgenerator.dj.funpic.de/


http://terrorgabber.repage4.de/


http://dehardest.nl/news.php


http://speedhardbreak23.npage.de/


http://german-gabber-muc.de.tl/


http://www.gabberspider.de.vu/


http://angerfist.oyla24.de/cgi-bin/hpm_homepage.cgi?skip=74743096|||angerfist

Sites

HardcorE TV!

HC Dj's

Akira

amnesys

angerfist

anime

artoffighters

bass-d

catscan

daymar

destroyer

djd

dr.rude

dsaster

drokz

eastsidecon

gio

hkvlive

jda

korsakoff

maddog

masochist

maxx

mclinez [MC]

outblast

noizeSup

nitrog

outkor

placidk

predator

recype

re-style

shadowlands

small

watcher [MC]

syco [MC]

t-junction

tomcat-rudeboy

PartyAnimals

vince

dj-dano

BuzzFuzz

Charly Lownoise & Mental

rob gee

Dj Isaac

Dj Promo

Lenny dee

DJ Gizmo

Mc Rage [Fuck The Macarena] xD
 

Dj paul Elstak

Tommyknocker

DJ Darkraver

the viper

G-Town Madness

3stepsahead

[Peter paul pigmans]

R.i.P

Respect 4 LIFE!

waxweazle

distortion

MORE:

 

NLGulden.

Herinneren jullie je deze nog ...?

Welke betaalmiddelen hadden we in de periode 1974 - 2001?
Tot 2002 waren alle Nederlandse portemonnees gevuld met guldens. Ze waren er in briefjes en in munten. De voorloper van de gulden was de florijn. Het enige wat daar tot het laatst toe van is overgebleven is de afkorting die we voor de guldens bleven gebruiken, namelijk; fl. of ƒ.

Herinneren jullie je nog ... de gulden!
Jarenlang waren ze ons trouwe nationaal, wettelijk betaalmiddel; de gulden.
In mijn vroege jeugd had je nog de 1 cent, die later werd afgeschaft. De prijzen in winkels werden daarop naar beneden of naar boven afgerond. Nu zien we eigenlijk een beetje hetzelfde gebeuren met de 1- en 2 eurocenten.

De 1 gulden-munten, alsmede de rijksdaalders ( ƒ 2,50 ), hebben vele gezichten gehad en werden in de loop der tijd wat gemoderniseerd. Het enige dat de hele tijd is gebleven zijn de woorden aan de zijkant van de muntstukken: "God zij met ons".

Het briefje van 5 gulden werd op den duur vervangen door een goudkleurige 5 gulden-munt, die tot het laatst toe gebleven is.

Ook werden er speciale gelegenheidsmunten geslagen; het 10 guldenmuntstuk, het 50 guldenmuntstuk, die eenmalig is uitgegeven. De laatste heb ik zelf overigens nooit gezien, maar de 10 guldenmunt heb ik nog in mijn bezit.

De overige briefjes zijn altijd gebleven, maar door de jaren heen ook in nieuwe jasjes gestoken.

Voor de liefhebbers hieronder nog alle muntstukken en briefjes uit het roemruchte guldentijdperk, waar menigeen nog altijd naar terugverlangt.


Van links naar rechts: de 1 cent, stuiver (5 cent), dubbeltje (10 cent), kwartje (25 cent), gulden ( ƒ 1,00), rijksdaalder of riks ( ƒ 2,50) en het 5 guldenmuntstuk. In dit rijtje zie je de meeste muntstukken (behalve die van 5 gulden) nog in oude stijl. De munt van 5 is hier afgebeeld in zijn begintijd.

ƒ5 Gulden Briefje [Biljet]


Eén tientje


Eén van de laatste versies van het tientje.


Een briefje van 25 gulden uit midden jaren '90.


Het briefje van 50 gulden. Deze is uit 1982.


De "snip", oftewel, het briefje van 100 gulden. Dit is de versie die sinds 1977 in omloop was.


Ook het briefjev an 100 werd in 1992 gemoderniseerd. Helaas moest de snip, waaraan dit biljet zijn bijnaam dankt, destijds het veld ruimen. Toen verviel natuurlijk ook de bijnaam de "snip".

Hier het briefje van 250 gulden, ook wel bekend onder de bijnaam "de vuurtoren".
Persoonlijk vond ik dit één van de mooiste biljetten die we destijds rijk waren.


Als laatste nog het briefje dat je natuurlijk het minste zag; dat van 1000 gulden.

De ouwe!

 Nieuwe 1000 Deze stamt uit 1994.In 2001 werd er een speciale guldenmunt geslagen als eerbetoon aan die oude vertrouwde munt. Hieronder de afbeelding van de laatste gulden die ooit geslagen is.


ElmoviesStudio

HOME / TV / VIDEOS / DOWNLOADS / CONTACT

Elmovies Studio Almere

Elmovies Studios Te Almere (Flevoland) - *A&A Team*-

Create Digital [HardcorE Record Labels] From the Following Dj’s
 

Dj Avirex Born June 1988 te Amsterdam

Reply From Dj AvireX
create your own style Gatdam!!!!!!
 


 

Dj ShAdowBaSe

Born April 1996 te Haarlem

Reply From Dj ShAdowBaSe
Let me Fart on You!!!!!!
 


 

Dj Nacho Cheese

Reply From Dj Nacho Cheese
cheesecake the World!!!!!!
 


 

Dj Raven

Born January 1995 te Almere

Reply From Dj Raven
If you dont like this style than fuck off.
 


 

Mc MStarFrEaK

Born ### %HC& Holland

Reply From Mc MStarFrEaK
Positive is the power of my life!!!
 


 

Dj Helghast

Born 1995 te Almere

Reply From Dj Helghast
FUCK YOU!!Burn in TheHardcorEHell & i Am Zombie 4 ever!
zombie filled streets Unite! My Life As A Zombie.
 


 

HakkehtiM!!!

Born 1995 te Almere

Reply From HakkehtiM'.
I am A terror Maker! on Every RaveParty!^ Dont Try to Stop me Whit your 2 Feet high Muscle Body! but if i the Little man Pull the trikker Only one shot Will Kill! Head Shot!.
 


 

Dj OaleX''

Born october 18, 1995 te Almere

Reply From Dj OaleX''
I Am a ShortRed Serieus Lion man Whyu So Serious??!
 


 


Hc Art!

_______________________MOH___MOH________________________
___________________MOHMOHM__HMOHMOHMOH_______________
__________MOHM__HMO__MOHM_HMOH_OHMO__MOH____________
______MOHMO____M__MOHMOH__HMOHMOH__H__OHMOH________
___MOH____M____O_______MOH__MOH_______M___O__HM_______
__MOH_M__MO__HM_________MOHM_________O___HM___OHM____
_MOH__M____OHMO_MOHMOH__M_HMOHMOH_OHM____M__MOH___
MOH__M______OHMOHMOH_OHMOH_OHMOHMOHM_______O__MOH_
MOH__M___________OHMOHMOHMOHMOHMO____________H__MOH_
MOH_M______________O__MOHMOHMO_MO______________H__MOH
MOH_M______________O_HMOHMOHMO_M________________O_MOH
_MOH_M______________O_H_________M_O______________H_MOH_
__MOH_M____________O_______________O_____________H_MO___
____MOHM____________O_____________H_____________MOH_____
_______MOH___________OH_________MO___________HMO________
__________MOH__________MOHMOHMO__________MOH___________
________________M________HMOHMO________H_________________
_____________________M_______O_______H____________________

-

Outblast & korsakoff Unleash the beast
More than a decade past,
More than a decade of the most powerfull music force known to man.
Since the beginning of the hardcore era
we encounterd several evil forces,
trying to destroy what we called our life.
After the great war, the world tought hardcore died and vanished forever.
But there's an old legend that tells us
it's impossible to destroy the core,
and try to do so will unleash a beast more powerfull than the world has ever seen.
The beast will form a hardcore army,
and will call itself it's master.
This is the moment all hardcore soldiers have been waiting for.
The master of hardcore will show you the world the true hardcore sound.
We wil not vanish, we will not die!

We are the masters.
Outblast, Korsakoff.
We wil not vanish, we will not die!
Fucking the base drum!


This is the moment all hardcore soldiers have been waiting for.

No one tells us what to be.
Enjoy your destiny

Unleash the beast..
!

__$$$$____$$$$__$$$$$$$___________________________-________________$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$________________________$$$$$$___$$$$$$$$$_$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$_____$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$__$$$___$$$$$$$$_$$$____$$$_$$$___$$$_$$$___________________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$___$$$_$$$______$$$__________
__$$$$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$____$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$____$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$_$$$___$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$_$$$___$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$__$$$__$$$___________________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$__$$$__$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$__$$$___$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$$$$$_____$$$$$$$___$$$$$$___$$$__$$$__$$$$$$$$$
 

-

Wij houden van hardcore en? Vind je dat raar?
Optyfen, want jij bent hier gaar!
Wij oordelen toch ook niet over jou!
Zeg toch ook niet dat ik niet van jou muziek hou!
Mensen oordelen teveel en moet hun bek sluiten
Niet elke gabber doet aan pillen en spuiten!
Ookal doen ze dat wel, het is hun eigen leven,
want gabber dat ben je niet voor even!
Ze stampen en hakken de hele avond lang,
maken de mensen die hun haten bang!
Waarom? omdat ze altijd over hun zeiken en zeuren
Ze komen naar hun kijken om hun te keuren!
Maar luister goed niet iedere gabber is hetzelfde ze
haten lang niet alle anderen
Dus ik denk dat jullie diegene zijn die moeten veranderen!
Jullie oordelen hun doen dat terug
Maar jullie doen het achterom hun rug!
Dus word het tijd om hun respect te geven,
want gabbers zullen altijd blijven LEVEN!
 

-

_$$__$$___$$$$$$_____$$$$$$___$$_____$$___$$$$$$$$____$$$$$$____$$$$$_____$$_
_$$__$$__$$$$$$$$___$$$$$$$$__$$_____$$__$$$$$$$$$____$$$$$$____$$$$$$____$$_
_$$__$$__$$____$$___$$____$$__$$_____$$__$$__________$$____$$___$$___$$___$$_
_$$$$$$_$$______$$_$$______$$_$$_____$$_$$____$$$$___$$____$$___$$____$$__$$_
_$$$$$$_$$______$$_$$______$$_$$_____$$_$$____$$$$__$$$$$$$$$$__$$_____$$_$$_
_$$__$$__$$____$$___$$____$$__$$_____$$__$$_____$$__$$______$$__$$______$$$$_
_$$__$$___$$$$$$_____$$$$$$___$$$$$$_$$___$$$$$$$$_$$________$$_$$_______$$$_
_$$__$$____$$$$_______$$$$____$$$$$$_$$____$$$$$$__$$________$$_$$________$$_

-

___$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$_____$$__$$$$$$$$_______
______$$_____$$________$$____$$__$$____$$__$$________$$_____$$__$$____$$_______
______$$_____$$________$$____$$__$$____$$__$$________$$_____$$__$$____$$_______
______$$_____$$$$$_____$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$_____$$_____$$__$$$$$$$$_______
______$$_____$$$$$_____$$$$$_____$$$$$_____$$$$$_____$$_____$$__$$$$$__________
______$$_____$$________$$__$$____$$__$$____$$________$$_____$$__$$__$$_________
______$$_____$$________$$___$$___$$___$$___$$_________$$___$$___$$___$$________
______$$_____$$$$$$$$__$$____$$__$$____$$__$$$$$$$$____$$$$$__-_$$____$$_______
____________________________________________________________________________
_____________$$__$$$___$$____________________$$__$$$$$$$$___________________
_____________ __$$$___$$____________________ __$$_________________________
_____________$$__$$_$__$$____________________$$__$$________________________
_____________$$__$$_$__$$____________________$$__$$$$$___________________
_____________$$__$$__$_$$____________________$$__$$$$$__________________
_____________$$__$$__$_$$___________________$$___$$_____________________
_____________$$__$$___$$$_____________$____$$____$$_____________________
_____________$$__$$___$$$______________$$$$$_____$$$$$$$$_______________
_________________________________________________________________________
____________________$$$$$$$$$__$$____$$__$$$$$$$$___$$___$$_______________
____________________$$_________$$____$$__$$____$$___$$___$$_______________
____________________$$_________$$____$$__$$____$$___$$___$$_______________
____________________$$$$$______$$____$$__$$$$$$$$___$$___$$_______________
____________________$$$$$______$$____$$__$$$$$______$$___$$_______________
____________________$$_________$$____$$__$$__$$_____$$___$$_______________
____________________$$__________$$__$$___$$___$$___________________________
____________________$$$$$$$$$____$$$$____$$____$$___$$___$$_____________
 

-

Het rood in onze vlag, de bovenste baan
Is het bloed dat is vergoten voor een vrij bestaan
Het bloed in Nederlands aderen, van vreemde smetten vrij
Zullen wij beschermen dus schreeuw nu met mij

Het wit in onze vlag, de middelste baan
Is de kleur van ons ras dat nooit mag vergaan
De vijanden in parlement, kapitaal en kerk
Willen ons vernietigen maar samen staan wij sterk

Het blauw in onze vlag, de onderste baan
Is de kleur van het water, vijand en vriend
Het belangrijkste element in ons bestaan
Waarvan we verloren en aan hebben verdiend

Gabbers 4-life !!

-

__________________$_$___________________________________________$__$_____________
__________________$_$___________________________________________$___$____________
_________________$___$____$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$__$____$___________
________________$_____$$$$________________$$$$________________$$$_____$__________
________________$_____________________________________________________$__________
_______________$$____________________________________________________$___________
_______________$_$$_________________________________________________$____________
_______________$____________________________________________________$____________
______________$______________________________________________________$___________
______________$__________________________$$__________________________$___________
______________$_$______________________$$___________________________$____________
_______________$_______________$$_______$$_________________________$$_$__________
______________$ $________________$$_________$___________________$$$$__$ $ _________
____________$____$ $ $__$ $ $ $ ____$________$_____$ $ $ $ $ $ $ $ $ $_$____$ $__________
_____________$__$___00000000__$____________$___$__00000000______$___$ $__________
______________$_$____000000_$_________________$____000000________$__$ $__________
________________$__$___$___$___________________$__$_$ $ $ $ $___$ $ $___$ $__________
______________$__________________________________________________$___$ $__________
______________$___________________________________________________$___$__________
_______________$__________________________________________________ $______________
_________________$________________________________________________$______________
__________________$______________$ $ $ $ $ $ $____________________$ $ $______________
___________________$____________$___$ ____ $ $ $______________$ $ $ $ $______________
____________________$____________$ $ $ $_$ $ $ $ ______________$ $ $_________________
____________________ $_______________$_$ $ $_______________$ $ $ $__________________
_____________________$_______________ $ $_________________$ $_____________________
______________________$_____________$__$_________________$_______________________
_______________________$_$_________$______$____________$_________________________
___________________________$_$_$__$_________$__$__$_$_$__________________________

-

---€€€-------------€€€----------------------------------------------------------------------------------
----€€€-----------€€€-----------------------------------------------------------------------------------
-----€€€---------€€€-------€€€-------------------------------------------------------------------------
------€€€-------€€€--------€€€-------------------------------------------------------------------------
-------€€€€€€€€€-----€€€€€€€€€---€€€€€€---€€€€€€---€€€€€€€€€€€€€€€---€€€€€€-------
------€€€-------€€€--------€€€--------€€€-------€€€------- €€€-----€€€----€€€---€€€-----------
-----€€€---------€€€-------€€€--------€€€-------€€€€----- €€€-----€€€----€€€---€€€€---------
----€€€-----------€€€------€€€--------€€€-------€€€------- €€€-----€€€----€€€---€€€-----------
---€€€-------------€€€-----€€€€€€€--€€€-------€€€€€€--- €€€-----€€€----€€€---€€€€€€-------

----------€€€€€€€€€€€€€-------------------------------------------------------------------------------
-----------------€€€---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------€€€---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------€€€---€€€€€€---€€€€€€---€€€€€€---€€€€€€€€€--- €€€€€€-----------------------
-----------------€€€---€€€------- €€€------ €€€------- €€€-----€€€-- €€€---------------------------
-----------------€€€---€€€€----- €€€------- €€€-------€€€-----€€€--- €€€---------------------------
-----------------€€€---€€€--------€€€------- €€€-------€€€-----€€€--- €€€---------------------------
-----------------€€€---€€€€€€--- €€€------- €€€-------€€€€€€€€€--- €€€---------------------------

-

__******__________****_____****____________******_______******___******__________
__******_________******___******___________*******______******___******__________ ___****_________********_********___________*******______****_____****___________ ___****________*******************__________********_____****_____****___________ ___****_______*********************_________****_****____****_____****___________ ___****________*******************__________****__****___****_____****___________ ___****_________*****************___________****___****__****_____****___________ ___****__________***************____________****____****_****_____****___________ ___****____________************_____________****_____********_____****___________ ___****_____________**********______________****______*******_____****_____****__ ___****______________********_______________****_______******_____****_____****__ __******_______________****________________******_______*****____**************__ __******________________**_________________******________****____**************__

-

.........Hardcore. Duister. Extreem. Uniek.............
.........Ontroert. Verwarmt. Intens. Muziek............
.....Geluk. Agressie. Energie. Gevoel van Binnen.......
..Hardcore knettert. Knalt. Maakt los. Buiten zinnen...
...Hardcore heelt. Hardcore zuivert. Lichaam. Geest....
..Hardcore totale gekte. Het leven is een groot Feest..
....Bass en hoge Tonen ; Liefde en haat in Gevecht.....
..................Hardcore for life!...................
..Geen loze kreet. Geen leeg gebaar. Is waar. Is echt..
........Hardcore werkt. Versterkt. Geeft kracht........
.........Hardcore huilt. Vloekt. Scheld. Lacht.........
...........Verbroedert, Verenigt, Verbindt.............
.............Rood Wit Blauw. Oranje lint...............
..........Hardcore. Vlucht uit de realiteit............
......Bezielt. Verrijkt. Geeft hoop. Verblijdt.........
........Hardcore schittert. Hardcore glanst............
..........Hardcore flitst. Hardcore danst..............
........Verhit. Zweept op. Bemint. Verleidt............
.......Viert feest. Van de kaart. De weg kwijt.........
.........Hardcore steunt. Hardcore dreunt..............
.........Hardcore klinkt. Hardcore dwingt..............
..........Hardcore bonkt. Hardcore lonkt...............
.........Hardcore vermaakt. Hardcore raakt.............
..........Hardcore. Trouwe vriend van mij..............
.................Ver weg. Dichtbij.....................
..................Paraat. Bereid.......................
................Samen op weg. Altijd!..................

 

-

__$$$$____$$$$__$$$$$$$___________________________________________$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$________________________$$$$$$___$$$$$$$$$_$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$_____$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$__$$$___$$$$$$$$_$$$____$$$_$$$___$$$_$$$___________________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$___$$$_$$$______$$$__________
__$$$$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$____$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$____$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$_$$$___$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$_$$$___$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$__$$$__$$$___________________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$__$$$__$$$______$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$__$$$___$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__________
__$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$$$$$_____$$$$$$$___$$$$$$___$$$__$$$__$$$$$$$$$

____________$$___$$____________$$_______$$_____________________________$$$$$______________________
____________$$___$$___$$$$$$___$$_______$$________$$$$____$$$$____$$___$$__$$_____________________
____________$$___$$___$$__$$___$$_______$$_______$$__$$___$$_$$___$$___$$___$$____________________
____________$$$$$$$___$$__$$___$$_______$$_______$$$$$$___$$__$$__$$___$$___$$____________________
____________$$___$$___$$__$$___$$_______$$_______$$__$$___$$___$$_$$___$$__$$_____________________
____________$$___$$___$$$$$$___$$$$$$___$$$$$$___$$__$$___$$____$$$$___$$$$$______________________

-

Je ziet de mensuh springen...
Je hoort de mensuh zingen...

We zijn 1 hechte groep...
Niet wat de mense noemen, een ASO troep...

We zijn dan mischien wel kaal...
Maar wij gaan uit onze dak met de hele zaal...

Verliefd op onze eigen muzieksoort....
Zo is hoe het leven hoort...

Laat de mensen maar zeiken over het lawaai....
Wij weten wel beter...

HARDCORE WILL NEVER DIE!!!!!!!!!!!!!!
 

-

_________________________________________________________________________________
____________$$$$$__$$_$$$$$$______________$$$$$__$$__$$_$$____$$_________________
____________$$__$$______$$________________$$__$$_$$__$$_$$____$$_________________
____________$$$$$__$$___$$________________$$$$$__$$__$$_$$____$$_________________
____________$$_____$$___$$________________$$__$$_$$__$$_$$____$$_________________
____________$$_____$$___$$________________$$$$$___$$$$__$$$$$_$$$$$______

-

____$$___$$____________$$_______$$_____________________________$$$$$_____
____$$___$$___$$$$$$___$$_______$$________$$$$____$$$$____$$___$$__$$____
____$$___$$___$$__$$___$$_______$$_______$$__$$___$$_$$___$$___$$___$$___
____$$$$$$$___$$__$$___$$_______$$_______$$$$$$___$$__$$__$$___$$___$$___
____$$___$$___$$__$$___$$_______$$_______$$__$$___$$___$$_$$___$$__$$____
____$$___$$___$$$$$$___$$$$$$___$$$$$$___$$__$$___$$____$$$$___$$$$$_____
 

-

* MAVO-humor: een fiets op het dak gooien...
* HAVO-humor: iemand dreigen zijn fiets op het dak te gooien...
* VWO-humor: berekenen hoe het best een fiets op het dak kan worden gegooid...
* VBO-humor: een fiets op het dak gooien en de bezitter ook...
* Hooliganhumor: het dak op een fiets gooien...
* Kleuter humor: een driewieler op het dak gooien...
* Amsterdamse humor: een gejatte fiets op het dak gooien...
* Welzijnswerkershumor: een praatgroep oprichten voor mensen die een keer een fiets op het dak willen gooien...
* Handelaarshumor: een fietsenhandel op het dak beginnen...
* Racistische humor: alleen zwarte fietsen op het dak gooien...
* Hardcore humor: hakkuh,zaguh,stampuh en de fietsonderdelen op ;t dak pleuren...
* Communistische humor: gezamenlijk onze fiets op het dak gooien...
* Bouwvakkershumor: een dak bouwen om er een fiets op te gooien...
* Ambtenarenhumor: een fiets in drievoud op het dak gooien...
* Politiehumor: Hebben wij een fiets op het dak gegooid?...
* Belgische humor: iemand meehelpen jouw fiets op het dak gooien...
* Duitse humor: Je opa's fiets op het dak gooien..
* Sinterklaashumor: een fiets door de schoorsteen gooien...
* Sloppenwijkhumor: een fiets door het dak gooien...
* VVD-humor: geloven dat de fiets vanzelf een keer op het dak terecht komt...
* Jehova-humor: op het dak het licht van de fiets aanzetten...
* Geduldigen humor: Wachten totdat iemand jouw fiets op het dak gooit...
* Turkse humor: Fietsh op dakh gooi doen...
* Rechts-extremistenhumor: Het dak is VOL...
* Greenpeace humor: Red de fietsen van het dak...
* Mijn humor: Een fiets van het dak gooien...

-

ADHD

ALLE / Dagen / HardcorE / DRaAien!

-

hc hc hc_______hc hc hc___________hc hc hc hc
hc hc hc_______hc hc hc_________hc hc hc hc__
hc hc_________hc hc_______hc hc__________
hc hc_________hc hc______hc hc__________
hc hc_________hc hc_____hc hc___________
hc hc_________hc hc____hc hc____________
hc hc_________hc hc___hc hc_____________
hc hc_________hc hc__hc hc______________
hc hc hc hc hc hc hc___hc hc______________
hc hc hc hc hc hc hc___hc hc______________
hc hc hc hc hc hc hc___hc hc______________
hc hc_________hc hc___hc hc_____________
hc hc_________hc hc____hc hc____________
hc hc_________hc hc_____hc hc___________
hc hc_________hc hc______hc hc__________
hc hc_________hc hc________hc hc________
hc hc hc_______hc hc hc_________hc hc hc hc__
hc hc hc_______hc hc hc____________hc hc hc hc

-

......................................................$$$$ ...........................................................
....................................................$$$$$ ............................................................
...................................................$$$$$$$ ...........................................................
...........$$...................................$$$$$$$$...................................$$ ......................
...........$$$$..............................$$$$$$$$$..............................$$$$ ........................
............$$$$$$........................$$$$$$$$$$..........................$$$$$$ ..........................
.............$$$$$$$.....................$$$$$$$$$$......................$$$$$$$$ ............................
.............$$$$$$$$$................$$$$$$$$$$$.................$$$$$$$$$$ ...............................
.............$$$$$$$$$$..............$$$$$$$$$$$..............$$$$$$$$$$$ .................................
...............$$$$$$$$$$............$$$$$$$$$$$............$$$$$$$$$$$$ ..................................
.................$$$$$$$$$$...........$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$$$$$$ ....................................
...................$$$$$$$$$$$........$$$$$$$$$.......$$$$$$$$$$$$$$..............$$$ ...................
$$$$.............$$$$$$$$$$$.......$$$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$$.............$$$$$ ......................
$$$$$$$..........$$$$$$$$$$$.....$$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$...........$$$$$$$ .........................
.$$$$$$$.............$$$$$$$$$$...$$$$$$$......$$$$$$$$$$..........$$$$$$$$$ ..........................
...$$$$$$$$$$.........$$$$$$$$...$$$$$$$....$$$$$$$$$$........$$$$$$$$$$ .............................
.....$$$$$$$$$$$$......$$$$$$$.$$$$$$$.$$$$$$$$.........$$$$$$$$$$$$$ ...............................
........$$$$$$$$$$$$$....$$$$$$..$$$$$.$$$$$$$.....$$$$$$$$$$$$$$$ ...................................
............$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$.$$$$.$$$$$........$$$$$$$$$$$$$$$ ....................................
..............$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$$$$$$ .........................................
.................$$$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$ ...............................................
.........................$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$ ....................................................
........................$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ......................................................
..................$$$$$$$$$$$$....$$$$$$$$$...$$$$$$$$$$$ ....................................................
.............$$$$$$$$$$$$$$......$$$$$$$$$$$....$$$$$$$$$$$ ................................................
..........$$$$$$$$$$$$$.........$$$$$$.$....$$$$.....$$$$$$$$$$$ ............................................
.........................................$$$$$$$...$......$$$$$,.......$$$$$$$ .....................................
.........................................$$$$$$.....$.......$$$$ ........................................................
.............................................$$ ........ $.........$ ........................................................
...........................................................$$ ................................................................
............................................................$$$ ..............................................................
...............................................................$$$.......
$$$__________$$$___$$$$$$____$$$__________$$$__$$$________$$$.......................................................

-

SSSSSSSSSSS_PPPPPPPPPPPP_EEEEEEEEEEEE_EEEEEEEEEEEE_DDDDDDDDDD_______________
SSSSSSSSSSS_PPPPPPPPPPPP_EEEEEEEEEEEE_EEEEEEEEEEEE_DDDDDDDDDDDD_.___________
SSSS________PPPP____PPPP_EEEE_________EEEE_________DDDD_____DDDD_.__________.
SSSS________PPPP____PPPP_EEEE_________EEEE_________DDDD_____DDDD_.__________.
SSSSSSSSSSS_PPPPPPPPPPPP_EEEEEEEE_____EEEEEEEE_____DDDD_____DDDD_._>>>>>>>
SSSSSSSSSSS_PPPPPPPPPPPP_EEEEEEEE_____EEEEEEEE_____DDDD_____DDDD_._>>>>>>>
_______SSSS_PPPP_________EEEE_________EEEE_________DDDD_____DDDD_.__________.
_______SSSS_PPPP_________EEEE_________EEEE_________DDDD_____DDDD_.__________.
SSSSSSSSSSS_PPPP_________EEEEEEEEEEEE_EEEEEEEEEEEE_DDDDDDDDDDDD____________.
SSSSSSSSSSS_PPPP_________EEEEEEEEEEEE_EEEEEEEEEEEE_DDDDDDDDDD___.___________


__CCCCCCCCCC_OOOOOOOOOOO_RRRRRRRRRR____EEEEEEEEEEEEE_|||||||||||_
_CCCCCCCCCCC_OOOOOOOOOOO_RRRRRRRRRRR__.EEEEEEEEEEEEE_||||||||||_
CCCC__________OOOO____OOOO_RRRR_____RRRR_EEEE__________|||||||||||_
CCCC__________OOOO____OOOO_RRRR_____RRRR_EEEE__________|||||||||||_
CCCC__________OOOO____OOOO_RRRR_____RRRR_EEEEEEEE______|||||||||||_
CCCC__________OOOO____OOOO_RRRRRRRRRR.R._EEEEEEEE______|||||||||||_
CCCC__________OOOO____OOOO_RRRRRRRRRRR__.EEEE_______._________._
CCCC__________OOOO____OOOO_RRRR__RRRR____EEEE_______.___________
_CCCCCCCCCCC_OOOOOOOOOOO_RRRR___RRRR___EEEEEEEEEEEEE_00000000_
__CCCCCCCCCC_OOOOOOOOOOO_RRRR____RRRR__EEEEEEEEEEEEE_00000000_

-

HARDCORE is. HARDCORE leeft. HARDCORE gebeurt. HARDCORE beweegt. HARDCORE neemt. HARDCORE geeft. HARDCORE weet. HARDCORE spreekt. HARDCORE doet. HARDCORE laat. HARDCORE komt. HARDCORE gaat. HARDCORE uniek. HARDCORE muziek. HARDCORE van vlees en bloed. HARDCORE waagt. HARDCORE wint. HARDCORE breekt baan. HARDoRe bonkt. HARDCORE staat. HARDCORE valt. HARDCORE is overal. HARDCORE ontroert. HARDCORE verwarmt. HARDCORE grijpt bij de keel. HARDCORE knettert. HARDCORE Knalt. HARDCORE ontketent. HARDCORE heerst. HARDdCoRe heelt. HARDCORE zuivert, lichaam en geest. HARDCORE swingt. HARDCORE vecht. HARDCORE is waar. HARDCORE is echt. HARDCORE is geen loze kreet. HARDCORE is geen leeg gebaar. HARDCORE werkt. HARDCORE versterkt. HARDCORE ontwapent. HARDCORE toont. HARDCORE laaft. HARDCORE loont. HARDCORE lacht. HARDCORE huilt. HARDCORE in. HARDCORE uit. HARDCORE legt bloot. HARDCORE daagt uit. HARDCORE kookt. HARDCORE bruist. HARDCORE troost. HARDCORE bijt. HARDCORE bloedt. HARDCORE heeft schijt. HARDCORE is duister. HARDCORE is wit. HARDCORE is rood. HARDCORE is niet grijs. HARDCORE vloekt. HARDCORE moet. HARDCORE verbroedert. HARDCORE zoekt. HARDCORE vindt. HARDCORE wijst. HARDCORE schokt. HARDCORE eist. HARDCORE hoog. HARDCORE laag. HARDCORE voor. HARDCORE na. HARDCORE rookt. HARDCORE jaagt. HARDCORE is eigen baas. HARDCORE begeestert. HARDCORE woedt. HARDCORE bevrijdt. HARDCORE bewijst. HARDCORE begrijpt. HARDCORE vervoert. HARDCORE spreidt. HARDCORE sluit. HARDCORE bezielt. HARDCORE verrijkt. HARDCORE geeft hoop. HARDCORE verblijdt. HARDCORE schittert. HARDCORE glanst. HARDCORE flitst. HARDCORE danst. HARDCORE verhit. HARDCORE zweept op. HARDCORE bemint. HARDCORE verleidt. HARDCORE roept. HARDCORE voelt. HARDCORE groeit. HARDCORE bloeit. HARDCORE blaakt. HARDCORE blijkt. HARDCORE betovert. HARDCORE geilt. HARDCORE ademt. HARDCORE zweet. HARDCORE fluis-tert. HARDCORE schreeuwt. HARDCORE ontmaskert. HARDCORE snijdt. HARDCORE glijdt. HARDCORE sluipt. HARDCORE slijpt. HARDCORE spuit. HARDCORE klinkt. HARDCORE dwingt. HARDCORE lonkt. HARDCORE blinkt. HARDCORE vraagt. HARDCORE raakt. HARDCORE verlost. HARDCORE verbaast. HARDCORE viert feest. HARDCORE verklaart. HARDCORE is bitter. HARDCORE zoet. HARDCORE ijlt. HARDCORE vooruit. HARDCORE voorbij. HARDCORE ver weg. HARDCORE dichtbij. HARDCORE paraat. HARDCORE bereid. HARDCORE op weg. HARDCORE VOOR ALTIJD......

-

HARDECORE$$$$$$____$$$$$$__________________________________________________________________________
___$$$$____$$$$______________________________________________________________$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$___$$$$$$$__________________________________________$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$________________________$$$$$$___$$$$$$$$$_$$$______$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$______$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$______$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$__$$$___$$$$$$$$_$$$____$$$_$$$___$$$_$$$___________
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$___$$$_$$$______$$$__
___$$$$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$____$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$____$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$_$$$___$$$______$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$_$$$___$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$__$$$__$$$___________
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$__$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$$$$$_____$$$$$$$____$$$$$___$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__
_$$$$$$____$$$$$$__________________________________________________________________

-

Onze Woede is enorm, Onze ogen staan in brand.
Ons hart gaat tekeer, kijkend naar Nederland.
Ons land is gescheurd, onze eer is weggedreven.
We kijken om ons heen, dit is geen plek om in te leven.
Maar sommigen staan er nog steeds, met trillende benen.
Om terug te pakken wat zo plotseling is verdwenen.
De strijd die kost een tijd.Maar niet zonder slag verloren.
Uiteindelijk zullen wij tot deze toekomst behoren.
Niet zonder slag niet zonder stoot.
Leggen wij onze harten bloot.
Want wij zijn niet bang om nu te strijden.
Want we zijn het zat nog verder te leiden.
Dus maken we nu een gezamenlijke vuist.
En laten we eens zien wat er al eeuwen in ons huist.
Samen strijden we schouder aan schouder. Aan een beter Nederland.
We zullen nu ver komen. Onze harten staan in brand.....

-

$$$$$$____$$$$$$__________________________________________________________________________
___$$$$____$$$$______________________________________________________________$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$___$$$$$$$__________________________________________$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$________________________$$$$$$___$$$$$$$$$_$$$______$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$______$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$______$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$__$$$___$$$$$$$$_$$$____$$$_$$$___$$$_$$$___________
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$____$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$___$$$_$$$______$$$__
___$$$$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$$$$$$$_$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$$$$$__$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$$$$____$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$$$$____$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$_$$$___$$$______$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$_$$$___$$$___$$$_$$$_______$$$____$$$_$$$__$$$__$$$___________
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$__$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$__$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__
___$$$$____$$$$_$$$___$$$_$$$__$$$__$$$$$$$_____$$$$$$$____$$$$$___$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__
_$$$$$$____$$$$$$__________________________________________________________________

_$$____$$___$$$$$$_____$$$$$$___$$_____$$___$$$$$$$$____$$$$$$____$$$$$_____$$_
_$$____$$__$$$$$$$$___$$$$$$$$__$$_____$$__$$$$$$$$$____$$$$$$____$$$$$$____$$_
_$$____$$__$$____$$___$$____$$__$$_____$$__$$__________$$____$$___$$___$$___$$_
_$$$$$$$$_$$______$$_$$______$$_$$_____$$_$$____$$$$___$$____$$___$$____$$__$$_
_$$$$$$$$_$$______$$_$$______$$_$$_____$$_$$____$$$$__$$$$$$$$$$__$$_____$$_$$_
_$$____$$__$$____$$___$$____$$__$$_____$$__$$_____$$__$$______$$__$$______$$$$_
_$$____$$___$$$$$$_____$$$$$$___$$$$$$_$$___$$$$$$$$_$$________$$_$$_______$$$_
_$$____$$____$$$$_______$$$$____$$$$$$_$$____$$$$$$__$$________$$_$$________$$_

-

MusicMadeAddict

Handleiding voor het omgaan met Nederlanders!!

1. Zoek geen ruzie met ze, ze trappen je hun land uit!!!

2. Flik ons niks, wij hebben verdonk!

3. Neuk niet met onze geile hollandse meiden, Anders eten wij alle kabab.

4. Probeer een Nederlander is na te doen, want nu lachen ze je uit!

5. Ga niet slijmen bij ze, want bij ons moet je gewoon werken!

6. De meeste houden van mensen die zich aanpassen, en hard werken.

7. Probeer niet wijs over te komen, Nederlanders hebben betere scholen, en overtreffen jullie niveau flink!

8. Breek niet bij ze in, want ik garandeer je, De politie doet niks, hun hond wel!

Ik haat VANS schoenen
Ik haat Riaans VANS schoenen nog meer
IK Haat Trance,
IK Haat ߮3AzA|-| Sletjes
IK Haat Werk,
IK Haat puntschoenen,
IK Haat de Politie,
IK Haat Paarden,
IK Haat Hardstyle,
IK Haat HardStyle lekker nog een keer,
IK Haat Wachten,
IK Haat Breezers,
IK Haat Lavalampen,
IK Haat Sinterklaas,
IK Haat de Kerstman,
IK Haat Verwarmingselementen,
IK Haat Gordijnen,
IK Haat Jamba reclame\'s,
IK Haat Tennisl,
IK Haat Tekendozen,
IK Haat Mentos,
IK Haat Yogi,
IK Haat Pokémon,
IK Haat Mohammed B.,
IK Haat Volkert van de Graaf,
IK Haat Ruud Lubbers,
IK Haat de Paus,
IK Haat Kinderen met lampionnen voor de deur,
IK Haat Zwarte Piet,
IK Haat Ijsberen,
IK Haat Bison kit,
IK Haat Techno,
IK Haat File,
IK Haat Junkies,
IK Haat The BOX,
IK Haat Darkfucker,
IK Haat T!EST0,
IK Haat Darten,
IK Haat Frustatie,
IK Haat Clubkutjes,
IK Haat PF vriendjes sparen,
IK Haat R&B,
IK Haat Maandag,
IK Haat Dinsdag,
IK Haat Woensdag,
IK Haat Donderdag,
IK Haat Meelopers,
IK Haat Balkenende,
IK Haat de Paashaas,
IK Haat Baggermuziek,
Ik Haat Nuchter,
IK Haat Al-Qaida,
IK Haat Betalen,
IK Haat Mensen die dit lijstje kopieren ,
IK Haat Gordijnen,
IK Haat Muismatten,
IK Haat Glazen potten,
IK Haat Vloerbedekking,
IK Haat Grassprietjes,
IK Haat Printen,
IK Haat Stopcontacten,
IK Haat Toetsenborden,
IK Haat Krassen in me platen,
IK Haat Zakdoekendozen,
IK Haat Regen,
IK Haat Verliezen,
IK Haat TMF,
IK Haat Regels,
IK Haat Slapen,
IK Haat Haten,
IK Haat Pijn in m\'n harses,
IK Haat de NS,
IK Haat Trance nichten
IK Haat de Politie toch ook nog maar een x,
IK Haat tegenspraak,
IK Haat MTF
IK Haat PNVD
IK Haat eigenlijk best veel!!!

Maar ik hou wel van Hardcore
En zo is het.

Harde muziek wat uit de box weg komt
En daarna mijn hoofd in gonst
HardCore is hoe ze het noemen
Vele mensen die het verdoemen
Door het gedreun van de bass
Raak ik helemaal in mijn sas
De vele geluiden op de achtergrond
Treden langzaam op in de voorgrond
Op deze muziek kan ik me helemaal laten gaan
Geen seconde kan ik dan meer stil staan
Is het niet mijn hoofd die mee beweegt
Dan zijn het wel mijn voeten die me mee sleept
De muziek brengt me in een andere extase
Telkens weer in een nieuwe fase
Het is mijn style van muziek
!!!... Ja ik ben een echte HardCore freak ...!!!

IK WIL WORDEN,
RIJK EN HEEL OUD...
MAAR DIT ALLES MISSEN???
NEE NOOIT, VOOR GEEN GOUD!
UITEINDELIJK IS HET TOCH MIJN LEVEN,
WAAR IK HET MEEST VAN HOUD.
DUS MAAK JE GEEN ZORGEN...
LAAT ME SLIKKEN EN SNUIVEN,
LAAT ME GAAN.
HET IS NU NOG NIET VAN BELANG
VOOR MIJN BESTAAN.
MAAR OVER 15 JAAR?
MAN,HUIS,AUTO,KIND
EN EEN VETTE BAAN!!!
MAAR NU?
LAAT ME FEESTEN, LAAT ME FREAKEN,
LAAT ME GAAN!!!

.........Hardcore. Duister. Extreem. Uniek.............
.........Ontroert. Verwarmt. Intens. Muziek............
.....Geluk. Agressie. Energie. Gevoel van Binnen.......
..Hardcore knettert. Knalt. Maakt los. Buiten zinnen...
...Hardcore heelt. Hardcore zuivert. Lichaam. Geest....
..Hardcore totale gekte. Het leven is een groot Feest..
....Bass en hoge Tonen ; Liefde en haat in Gevecht.....
..................Hardcore for life!...................
..Geen loze kreet. Geen leeg gebaar. Is waar. Is echt..
........Hardcore werkt. Versterkt. Geeft kracht........
.........Hardcore huilt. Vloekt. Scheld. Lacht.........
...........Verbroedert, Verenigt, Verbindt.............
.............Rood Wit Blauw. Oranje lint...............
..........Hardcore. Vlucht uit de realiteit............
......Bezielt. Verrijkt. Geeft hoop. Verblijdt.........
........Hardcore schittert. Hardcore glanst............
..........Hardcore flitst. Hardcore danst..............
........Verhit. Zweept op. Bemint. Verleidt............
.......Viert feest. Van de kaart. De weg kwijt.........
.........Hardcore steunt. Hardcore dreunt..............
.........Hardcore klinkt. Hardcore dwingt..............
..........Hardcore bonkt. Hardcore lonkt...............
.........Hardcore vermaakt. Hardcore raakt.............
..........Hardcore. Trouwe vriend van mij..............
.................Ver weg. Dichtbij.....................
..................Paraat. Bereid.......................
................Samen op weg. Altijd!..................

___$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$_____$$__$$$$$$$$_______
______$$_____$$________$$____$$__$$____$$__$$________$$_____$$__$$____$$_______
______$$_____$$________$$____$$__$$____$$__$$________$$_____$$__$$____$$_______
______$$_____$$$$$_____$$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$_____$$_____$$__$$$$$$$$_______
______$$_____$$$$$_____$$$$$_____$$$$$_____$$$$$_____$$_____$$__$$$$$__________
______$$_____$$________$$__$$____$$__$$____$$________$$_____$$__$$__$$_________
______$$_____$$________$$___$$___$$___$$___$$_________$$___$$___$$___$$________
______$$_____$$$$$$$$__$$____$$__$$____$$__$$$$$$$$____$$$$$__-_$$____$$_______
____________________________________________________________________________
_____________$$__$$$___$$____________________$$__$$$$$$$$___________________
_____________ __$$$___$$____________________ __$$_________________________
_____________$$__$$_$__$$____________________$$__$$________________________
_____________$$__$$_$__$$____________________$$__$$$$$___________________
_____________$$__$$__$_$$____________________$$__$$$$$__________________
_____________$$__$$__$_$$___________________$$___$$_____________________
_____________$$__$$___$$$_____________$____$$____$$_____________________
_____________$$__$$___$$$______________$$$$$_____$$$$$$$$_______________
_________________________________________________________________________
____________________$$$$$$$$$__$$____$$__$$$$$$$$___$$___$$_______________
____________________$$_________$$____$$__$$____$$___$$___$$_______________
____________________$$_________$$____$$__$$____$$___$$___$$_______________
____________________$$$$$______$$____$$__$$$$$$$$___$$___$$_______________
____________________$$$$$______$$____$$__$$$$$______$$___$$_______________
____________________$$_________$$____$$__$$__$$_____$$___$$_______________
____________________$$__________$$__$$___$$___$$___________________________
____________________$$$$$$$$$____$$$$____$$____$$___$$___$$_____________
__________________$_$___________________________________________$__$_____________
__________________$_$___________________________________________$___$____________
_________________$___$____$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$$$$__$____$___________
________________$_____$$$$________________$$$$________________$$$_____$__________
________________$_____________________________________________________$__________
_______________$$____________________________________________________$___________
_______________$_$$_________________________________________________$____________
_______________$____________________________________________________$____________
______________$______________________________________________________$___________
______________$__________________________$$__________________________$___________
______________$_$______________________$$___________________________$____________
_______________$_______________$$_______$$_________________________$$_$__________
______________$ $________________$$_________$___________________$$$$__$ $ _________
____________$____$ $ $__$ $ $ $ ____$________$_____$ $ $ $ $ $ $ $ $ $_$____$ $__________
_____________$__$___00000000__$____________$___$__00000000______$___$ $__________
______________$_$____000000_$_________________$____000000________$__$ $__________
________________$__$___$___$___________________$__$_$ $ $ $ $___$ $ $___$ $__________
______________$__________________________________________________$___$ $__________
______________$___________________________________________________$___$__________
_______________$__________________________________________________ $______________
_________________$________________________________________________$______________
__________________$______________$ $ $ $ $ $ $____________________$ $ $______________
___________________$____________$___$ ____ $ $ $______________$ $ $ $ $______________
____________________$____________$ $ $ $_$ $ $ $ ______________$ $ $_________________
____________________ $_______________$_$ $ $_______________$ $ $ $__________________
_____________________$_______________ $ $_________________$ $_____________________
______________________$_____________$__$_________________$_______________________
_______________________$_$_________$______$____________$_________________________
___________________________$_$_$__$_________$__$__$_$_$__________________________

___$$$$$$$$______________________________________________________________________________________________
_____$$$$____$$$$____________________________________________________________________$$$$$$$$$$$$__________
_____$$$$____$$$$___$$$$$$$________________________________________________$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__________
_____$$$$____$$$$__$$$$$$$$$__$$$$$$$$___________________________$$$$$$____$$$$$$$$$_$$$______$$$__________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$$$$$$$__$$$$$$$______$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$___$$$_$$$______$$$__________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$____$$__$$$__$$$____$$$$$$$$__$$$____$$$__$$$___$$$_$$$___________________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$____$$__$$$___$$$__$$$________$$$____$$$__$$$___$$$_$$$______$$$__________
_____$$$$$$$$$$$$__$$$___$$$__$$$$$$$$$__$$$___$$$__$$$________$$$____$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__________
_____$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$$$$$$___$$$___$$$__$$$________$$$____$$$__$$$$$$____$$$$$$$$$$$$__________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$$$$_____$$$___$$$__$$$________$$$____$$$__$$$_$$$___$$$______$$$__________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$_$$$____$$$___$$$__$$$________$$$____$$$__$$$__$$$__$$$___________________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$__$$$___$$$___$$$__$$$________$$$____$$$__$$$__$$$__$$$______$$$__________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$__$$$___$$$__$$$____$$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__________
_____$$$$____$$$$__$$$___$$$__$$$__$$$___$$$$$$$______$$$$$$$____$$$$$$____$$$__$$$__$$$$$$$$$$$$__________
_____$$$$___________________________________________________________________________________________$$$$___
_____$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$___
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$___
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
___$$$$$$$$$__________________________________________________________________________________$$$$$$$$$$___
___$$$$$$$______________________________$_$_$$$_$___$___$$$_$_$_$$______________________________$$$$$$$$___
__$$$$$$________________________________$$$_$_$_$___$___$+$_$$$_$_$_______________________________$$$$$$___
________________________________________$_$_$$$_$$$_$$$_$_$_$_$_$$_________________________________________

HARDCoRe is. HARDCoRe leeft. HARDCoRe gebeurt. HARDCoRe beweegt. HARDCoRe neemt. HARDCoRe geeft. HARDCoRe weet. HARDCoRe spreekt. HARDCoRe doet. HARDCoRe laat. HARDCoRe komt. HARDCoRe gaat. HARDCoRe uniek. HARDCoRe muziek. HARDCoRe van vlees en bloed. HARDCoRe waagt. HARDCoRe wint. HARDCoRe breekt baan. HARDoRe bonkt. HARDCoRe staat. HARDCoRe valt. HARDCoRe is overal. HARDCoRe ontroert. HARDCoRe verwarmt. HARDCoRe grijpt bij de keel. HARDCoRe knettert. HARDCoRe Knalt. HARDCoRe ontketent. HARDCoRe heerst. HARDdCoRe heelt. HARDCoRe zuivert, lichaam en geest. HARDCoRe swingt. HARDCoRe vecht. HARDCoRe is waar. HARDCoRe is echt. HARDCoRe is geen loze kreet. HARDCoRe is geen leeg gebaar. HARDCoRe werkt. HARDCoRe versterkt. HARDCoRe ontwapent. HARDCoRe toont. HARDCoRe laaft. HARDCoRe loont. HARDCoRe lacht. HARDCoRe huilt. HARDCoRe in. HARDCoRe uit. HARDCoRe legt bloot. HARDCoRe daagt uit. HARDCoRe kookt. HARDCoRe bruist. HARDCoRe troost. HARDCoRe bijt. HARDCoRe bloedt. HARDCoRe heeft schijt. HARDCoRe is duister. HARDCoRe is wit. HARDCoRe is rood. HARDCoRe is niet grijs. HARDCoRe vloekt. HARDCoRe moet. HARDCoRe verbroedert. HARDCoRe zoekt. HARDCoRe vindt. HARDCoRe wijst. HARDCoRe schokt. HARDCoRe eist. HARDCoRe hoog. HARDCoRe laag. HARDCoRe voor. HARDCoRe na. HARDCoRe rookt. HARDCoRe jaagt. HARDCoRe is eigen baas. HARDCoRe begeestert. HARDCoRe woedt. HARDCoRe bevrijdt. HARDCoRe bewijst. HARDCoRe begrijpt. HARDCoRe vervoert. HARDCoRe spreidt. HARDCoRe sluit. HARDCoRe bezielt. HARDCoRe verrijkt. HARDCoRe geeft hoop. HARDCoRe verblijdt. HARDCoRe schittert. HARDCoRe glanst. HARDCoRe flitst. HARDCoRe danst. HARDCoRe verhit. HARDCoRe zweept op. HARDCoRe bemint. HARDCoRe verleidt. HARDCoRe roept. HARDCoRe voelt. HARDCoRe groeit. HARDCoRe bloeit. HARDCoRe blaakt. HARDCoRe blijkt. HARDCoRe betovert. HARDCoRe geilt. HARDCoRe ademt. HARDCoRe zweet. HARDCoRe fluis-tert. HARDCoRe schreeuwt. HARDCoRe ontmaskert. HARDCoRe snijdt. HARDCoRe glijdt. HARDCoRe sluipt. HARDCoRe slijpt. HARDCoRe spuit. HARDCoRe klinkt. HARDCoRe dwingt. HARDCoRe lonkt. HARDCoRe blinkt. HARDCoRe vraagt. HARDCoRe raakt. HARDCoRe verlost. HARDCoRe verbaast. HARDCoRe viert feest. HARDCoRe verklaart. HARDCoRe is bitter. HARDCoRe zoet. HARDCoRe ijlt. HARDCoRe vooruit. HARDCoRe voorbij. HARDCoRe ver weg. HARDCoRe dichtbij. HARDCoRe paraat. HARDCoRe bereid. HARDCoRe op weg. HARDCORE VOOR ALTIJD......
 

-

____$$___$$ ________________________________________________________________________
____$$___$$___$$$$$$___$$_______$$________$$$$____$$$_____$$___$$$$$_____$$___$$____
____$$___$$___$$__$$___$$_______$$_______$$__$$___$$ $$___ $$___$$__$$____$$___$$____
____$$$$$$$___$$__$$___$$_______$$_______$$$$$$___$$_$$___$$___$$___$$___$$___$$____
____$$___$$___$$__$$___$$_______$$_______$$__$$___$$__$$__$$___$$___$$___$$___ ____
____$$___$$___$$__$$___$$_______$$_______$$__$$___$$___$$_$$___$$__$$____ ___ $$____
____$$___$$___$$$$$$___$$$$$$___$$$$$$___$$__$$___$$____$$$$___$$$$$_____$$_________

-

Handleiding voor het omgaan met Nederlanders.

1. Zoek geen ruzie met ze, ze trappen je hun land uit.

2.Flink ons niks, wij hebben verdonk!

3.Neuk niet met onze geile hollandse jongens, Anders eten wij alle kabab.

4.Probeer een Nederlander is na te doen, want nu lachen ze je uit.

5.Ga niet slijmen bij ze, want bij ons moet je gewoon werken

6.Ze houden van mensen die zich aanpassen, en hard werken.

7.Probeer niet wijs over te komen, Nederlanders hebben betere scholen, en overtreffen jullie niveau flink.

8.Breek niet bij ze in, want ik garandeer je, De politie doet niks, hun hond wel.

9.Als je hier aan voldoet kun je goed met Nederlanders omgaan

lees dit maar goed

|^^^^^^^^^| |
| < Heineken> | |"|,_____
|_..._...___===|=||_|__|..,]
(@)'(@)"""*| (@)(@)****(@)
 

-

» $$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$
» $$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$
» $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$
» $$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$
» $$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$
» $$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$
» $$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$
» $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$
» $$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$

» ___$$$_____$$$____$$$_____$$$____$$$______$$$
» ___$$$_____$$$__$$$$$$$$$$$$$$$__$$$______$$$
» ____$$$___$$$__$$$____$$$____$$$_$$$______$$$
» _____$$$_$$$___$$$___________$$$_$$$______$$$
» ______$$$$$_____$$$_________$$$__$$$______$$$
» _______$$$_______$$$_______$$$___$$$______$$$
» _______$$$________$$$_____$$$____$$$______$$$
» _______$$$__________$$$_$$$_______$$$$$$$$$$$
» _______$$$___________________________________

___$$$$$___ ______$$$_____$$$__________
__$$$___$$$_________$$_____$$ __________
___$$$_______________$$___$$_ __________
_____$$$______$$$$$___$$_$$__ $$____$$$_
_______$$$___$$___$$___$$$___ $$____$$__
________$$$_$$$$$$$___$$__$$_ $$____$$__
_$$$___$$$_$$________$$____$$ _$$___$$__
___$$$$$___$$$$$$$__$$$____$$ ___$$$$$__
_____________________________ ______$$__
______$$$$____________$$$$___ ______$$__
____$$____$$________$$____$$_ _____$$___
_$$$________$$____$$________$ ____$$____

-

_____$$$$$$$$$$$$$$______________________________________________________________
_____$$$$$$$$$$$$$$______________________________________________________________
__________$$$$______$$$$$$$$$__$$$$$$$$____$$$$$$$$____$$$$$$$$___$$$$$$$$_______
__________$$$$______$$$________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$$______
__________$$$$______$$$________$$$____$$___$$$____$$__$$$____$$$__$$$____$$______
__________$$$$______$$$________$$$____$$___$$$____$$__$$$____$$$__$$$____$$______
__________$$$$______$$$________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$$______
__________$$$$______$$$$$$$____$$$$$$$$____$$$$$$$$___$$$____$$$__$$$$$$$$_______
__________$$$$______$$$________$$$$$$______$$$$$$_____$$$____$$$__$$$$$$_________
__________$$$$______$$$________$$$_$$$_____$$$_$$$____$$$____$$$__$$$_$$$________
__________$$$$______$$$________$$$__$$$____$$$__$$$___$$$____$$$__$$$__$$$_______
__________$$$$______$$$$$$$$$__$$$ __$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$___$$$___$$$______
 

-

_____________
_____________________888888888888888888
__________________8888888888888888888888888
_______________8888ooo8888888888888888888888888
_____________8888oooooo8888888888888888888888888888
____________88oooooooo888ooo8888888888888888888888888
__________88888888oooo8ooooooooooo88888888888888888888
________888_8oo888888oooooooooooooooooo88888888888___888
___________88oooo88888888oooomoooooooooo88888888888____8
_________888888888888888888oMooooooooooo8888888888888
________88888888888888888888ooooooooooooM88888888888888
________8888888888888888888888oooooooooM8888888888888888
_________8888888888888888888888oooooooM888888888888888888
________8888888888888888oo88888ooooooM88888888888888888888
______88888888888888888ooo88888oooooM888888888888888___8888
_____88888888888888888ooo88888ooooMoo;o*M*o;888888888____88
____88888888888888888ooo8888oooooMooooooooooo88888888____8
___88888888888888888oooo88ooooooMo;ooooooooooo888888888
__8888888888888888888ooo8ooooooMooaAaooooooooM8888888888_____88
__88___8888888888oo88oooo8ooooMooooooooooooo888888888888888_8888
_88__88888888888ooo8oooooooooMoooooooooo;oo88o88888888888888888
_8__8888888888888oooooooooooMoo?@@@@@@@?oooo8w8888888888888888
__88888888888o888ooooooooooMooooo?@a@?oooooM8i888888888888888
_8888888888oooo88oooooooooM88oooooooooooooM88z88888888888888888
8888888888ooooo8oooooooooM88888oooooooooMM888888888888888888888
888888888ooooo8oooooooooM8888888MAmmmAMVMM888*88888888___88888888
888888_MoooooooooooooooM888888888oooooooMM88888888888888___8888888
8888___MooooooooooooooM88888888888ooooooMM888888888888888____88888
_888___MoooooooooooooM8888888888888MooooomM888888888888888____8888
__888__MooooooooooooM8888o888888888888oooomooMm88888_888888___8888
___88__Moooooooooooo8888o88888888888888888ooooooMm8___88888___888
___88__Moooooooooo8888Moo88888oo888888888888oooooooMm88888____88
___8___MMoooooooo8888Mooo8888ooooo888888888888ooooooooMm8_____8
_______8Mooooooo8888Mooooo888ooooooo88ooo8888888ooooooooMm____8
______88MMooooo8888Mooooooo88oooooooo8ooooo888888oooMoooooM
_____8888Mooooo888MMoooooooo8oooooooooooMoooo8888ooooMooooM
____88888Mooooo88oMoooooooooo8oooooooooooMooo8888ooooooMooM
___88_888MMooo888oMoooooooooooooooooooooooMo8888oooooooooMo
___8_88888Mooo88ooMoooooooooooooooooooooooMMo88ooooooooooooM
_____88888Mooo88ooMoooooooooo*88*ooooooooooMo88ooooooooooooooM
____888888Mooo88ooMooooooooo88@@88oooooooooMoo88ooooooooooooooM
____888888MMoo88ooMMoooooooo88@@88oooooooooMooo8oooooooooooooo*8
____88888__Mooo8ooMMooooooooo*88*ooooooooooMooooooooooooooooo88@@
____8888___MMooooooMMoooooooooooooooooooooMMooooooooooooooooo88@@
_____888____MoooooooMMoooooooooooooooooooMMooMoooooooooooooooooo*8
_____888____MMoooooooMMMooooooooooooooooMMoooMMoooooooooooooooooM
______88_____MooooooooMMMMoooooooooooMMMMoooooMMoooooooooooooMM
_______88____MMoooooooooMMMMMMMMMMMMMMMooooooooMMMooooooooMM
________88____MMooooooooooooMMMMMMMooooooooooooooMMMMMMMMMM
_________88___8MMooooooooooooooooooooooooooooooooooMMMMMM
__________8___88MMooooooooooooooooooooooMoooMooooooooMM
______________888MMooooooooooooooooooMMooooooMMooooooMM
_____________88888MMoooooooooooooooMMMooooooomMoooooMM
_____________888888MMoooooooooooooMMMoooooooooMMMoooM
____________88888888MMoooooooooooMMMoooooooooooMMoooM
___________88_8888888MoooooooooMMMooooooooooooooMoooM
___________8__888888_MoooooooMMoooooooooooooooooMoooMo
______________888888_MooooooMoooooooooooooooooooMoooMM
_____________888888__MoooooMooooooooooooooooooooooooMoM
_____________888888__MoooooMooooooooo@ooooooooooooooMooM
_____________88888___Moooooooooooooo@@oooooooooooooooMooM
____________88888___Moooooooooooooo@@@ooooooooooooooooMooM
___________88888___Mooooooooooooooo@@ooooooooooooooooooMooM
__________88888___Mooooomoooooooooo@ooooooooooMmoooooooMoooM
__________8888___MoooooMoooooooooooooooooooooooMMoooooooMoooM
_________8888___MoooooMoooooooooooooooooooooooMMMooooooooMoooM
________888____MoooooMmooooooooooooooooooooooMMMoooooooooMooooM
______8888____MMooooMmoooooooooooooooooooooMMMMooooooooomoomoooM
_____888______MoooooMooooooooooooooooooooMMMooooooooooooMoommoooM
__8888_______MMoooooooooooooooooooooooooMMooooooooooooomMooMMoooo
_____________MoooooooooooooooooooooooooMooooooooooooooomMooMMooom
____________MMoooooomoooooooooooooooooooooooooooooooooooMooMMoooMM
____________MooooooooMoooooooooooooooooooooooooooooooooooMooMoooMM
___________MMoooooooooMoooooooooooooMoooooooooooooooooooooMoMoooMM
___________MoooooooooooM88oooooooooMoooooooooooooooooooooooMMooMMM
___________Moooooooooooo8888888888MooooooooooooooooooooooooMMooMM
___________Mooooooooooooo88888888MoooooooooooooooooooooooooMooMM
___________Moooooooooooooo888888MoooooooooooooooooooooooooMooMM
___________Mooooooooooooooo88888MoooooooooooooooooooooooooMoMM
___________Mooooooooooooooooo88MooooooooooooooooooooooooooMMM
___________MoooooooooooooooooooMooooooooooooooooooooooooooMMM
___________MMoooooooooooooooooMooooooooooooooooooooooooooMMM
____________MoooooooooooooooooMooooooooooooooooooooooooooMMM
____________MMoooooooooooooooMooooooooooooooooooooooooooMMM
_____________MoooooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooMMM
_____________MMoooooooooooooMoooooooooooooooooooooooooMMM
______________MoooooooooooooMooooooooooooooooooooooooMMM
______________MMoooooooooooMooooooooooooooooooooooooMMM
_______________MoooooooooooMoooooooooooooooooooooooMMM
_______________MMoooooooooMoooooooooooooooooooooooMMM
________________MoooooooooMooooooooooooooooooooooMMM
________________MMoooooooMooooooooooooooooooooooMMM
_________________MMooooooMoooooooooooooooooooooMMM
_________________MMoooooMoooooooooooooooooooooMMM
__________________MMooooMooooooooooooooooooooMMM
__________________MMoooMooooooooooooooooooooMMM
___________________MMooMoooooooooooooooooooMMM
___________________MMoMoooooooooooooooooooMMM
___________________MMMooooooooooooooooooMMM
____________________MMooooooooooooooooooMMM
_____________________MoooooooooooooooooMMM
____________________MMooooooooooooooooMMM
____________________MMoooooooooooooooMMM
____________________MMooooMoooooooooMMMo
____________________mMMooooMMoooooooMMMM
_____________________MMMoooooooooooMMMoM
_____________________mMMoooMoooooooMoMoM
______________________MMooMMMMoooooooMoM
______________________MMooMMMooooooooMoM
______________________mMMooMMooooooooMoM
_______________________MMooMMoooooooooMoM
_______________________MMooMMooooooooooMom
_______________________MMooMMooooooooooMoM

-

__$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$___$$$$$$$$$___$$$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$$____________
___$$$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$___$$$$$$$$$___$$$$$$$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$$$___________
__________$$$__________$$$_______$$$___$$$___$$$___$$$___$$$__$$$___$$$___$$$__________
___________$$$__________$$$$$$$___$$$$$$$$$___$$$$$$$$$___$$$__$$$___$$$$$$$$$_________
____________$$$__________$$$$$$$___$$$$$$$$____$$$$$$$$____$$$__$$$___$$$$$$$$_________
_____________$$$__________$$$_______$$$___$$$___$$$___$$$___$$$__$$$___$$$___$$$_______
______________$$$__________$$$$$$$___$$$____$$$__$$$____$$$__$$$$$$$$___$$$____$$$_____
_______________$$$__________$$$$$$$___$$$____$$$$_$$$____$$$$_$$$$$$$$___$$$____$$$$___
______________________________________________________________________________________

-

............../´¯/)...... .....(¯`
............/....//..............\....
.........../....//................\....
...../´¯/..../´¯.........../¯`....¯`
.././.../..../..../.|_......_|...............
(.(....(....(..../.)..)..(..(.....)....)....).)
................./.../......./................/
................... /........................../
..................(............)............../
............................../..............

-

Stik Sterf Verrot Verteer
Lazer Op En Donder Neer
Val In Mootjes
Voor Mijn Pootjes
Val In Drietjes
Voor Mijn Knietjes
Voor Mijn Part Val Je Dood
Naast Me In De Goot
Krijg De Koude Kippenkoorts
De Tering, Tyfus Enzovoorts
Neem Een Taxi Naar De Hel
Het Allerslechtste En VAARWEL

tsja ik bedoel jou

Gabbers Unite!!

THUNDERDOME

Hardcore is net als veel andere dingen ooit begonnen als een manier voor jongeren om zich af te zetten tegen de maatschappij (Fuck THe System!). De subcultuur van de gabbers houdt zich buiten de politiek en draait om slecht een ding: Feesten!!!. De gabbers keerden zich af van de maatschappij door hun eigen cultuur te beginnen. De eensgezindheid van de gabbers uitte zich in de vorm van kleding. Allemaal droegen ze dezelfde soort trainingspakken en scheerden zich kaal. Helaas werd dit door de media gezien als intimiderend en werden gabbers vergeleken met skinheads. Natuurlijk waren er wel een aantal racisten tussen , maar dat was een kleine minderheid en hun ideeën stonden lijnrecht tegenover die van de "echte" gabbers. Zij waren tegen agressie en wilden gewoon zonder zorgen feesten. Tegenwoordig is de hardcore-gabbercultuur niet meer zo gebonden aan kleding voorschriften. Maar uiteindelijk blijven gabbers, gabbers van het hart! en het doel om met duizenden tegelijk te feesten op dezelfde muziek zonder je druk te maken om het dagelijks leven zonder op elkaar te letten zal altijd blijven.

Wat is hardcore?

Eind jaren tachtig kwamen dus de eerst house-geluiden naar Europa. Sinds die tijd heeft de dance zich enorm ontwikkeld in allerlei stijlen. Zo heb je bijvoorbeeld club-house, trance, techno, acid, ambient en oldschool. Maar de harde kern van de house-muziek ontstond in West-Europa en sloeg vooral in Nederland aan: Hardcore. De basis van de hardcore wordt gevormd door een snoeiharde bass-drum die met een snelheid van 180 tot 220 beats per minuut door je speakers knalt en een pakkende elektronische melodie. Verder hoor je op de achtergrond meestal een base-line om iets toe te voegen aan de melodie. Ook hoor je verschillende soorten percussie zoals een "high-hit" en een "snare-drum". ten slotte worden er vaak tekst- of rap-samples aan toegevoegd die meestal uit films of uit andere platen worden gehaald. Ook de hardcore is weer onder te verdelen in verschillende stijlen zoals Happy-Hardcore, newstyle, en terror. Happy-hardcore is de stroming die onder invloed van de "Party animals" en DJ Paul Elstak in 1995 en 1996 erg populair werd. Tientallen nummers kwamen in de top-40 terecht en enkelen daarvan kwamen zelfs op nummer 1. Kenmerkend voor Happy-hardore zijn de vrolijke hoge deuntjes en vaak wordt er ook op gezongen. Toen in 1997 de muziek in het algemeen weer wat rustiger werd, was dat ook voor de hardcore wereld te merken. Ook de hardcore platen werden wat rustig en zo ontstond newstyle. Newstyle heeft een relatief trage beat van rond de 180 beats per minuut en een langzame, maar snerpende melodie. Terror is zo ongeveer het tegenovergestelde van newstyle. Terror is de aller hardste vorm van hardcore met beats die soms wel kunnen oplopen tot 300(!) beats per minuut.In Nederland is deze hardcore variant wat minder populair en er zijn dan ook weinig terror-DJ's. De terror speelt zich vrijwel volledig in de underground af, waardoor het grote publiek bijna niets van deze muziek af weet.

Het heden en de toekomst


Veel mensen denken ten onrechte dat hardcore niet meer bestaat, omdat je er in de media niets meer over hoort. Maar, schijn bedriegt. Hardcore is nog altijd alive and kicking. Er worden echter nooit meer singles uit gebracht waardoor er nooit meer een HardcorE nummer in de top-40 terecht komt. Ook zie je minder kale gabbers in trainingspak over straat lopen, omdat veel gabbers er tegenwoordig ook normaal uit zien. De gabbers van nu zijn zeerzeker niet minder geinteresseerd in de muziek en het maakt niet meer uit hoe je er uit ziet of uit welke stad welk land je komt. Het klinkt misschien raar als we zeggen dat de hardcore-scene anno 2008 groter is dan midden jaren '90, maar toch is het waar. Dat komt omdat Hardcore zich een paar jaar geleden bijna uitsluitend beperkte tot Nederland, terwijl hardcore tegenwoordig verspreid is over de hele wereld. In geen enkel land kan hardcore zich meten met de grote bekende muzieksoorten, maar alle gabbers over de hele wereld vormen bij elkaar toch een enorme groep. Terwijl nieuwe muzieksoorten vrijwel altijd in Amerika ontstaan en daarna oveerwaaien naar Europa is het met de HardcorE andersom gegaan. Voor het eerst in de geschiedenis is een grote nieuwe muzieksoort in Nederland ontstaan en is vervolgens de hele wereld over gegaan. Het is dan ook niet vreemd dat de beste hardcore-dj's ter wereld uit Nederland komen. Veel grote namen uit Nederland hebben al in Los Angeles, New York, Zwitserland, Italie, Rusland of zelfs Japan gedraaid. Sinds Angerfist de laatste tijd populair is geworden is hardcore ook in Nederland weer wat gegroeid. Het gaat dus weer steeds beter met de hardcore, maar het is allemaal wel een stuk minder commercieel geworden gelukkig!. Nieuwe hardcore-tracks worden vrijwel uitsluitend op vinyl uitgebracht zodat dj's ze op feesten kunnen draaien en om de zoveel tijd komt er weer een (verzamel)album uit op cd Thunderdome!!! "Hardcore Ressurection".

Thunderdome bestaat dit jaar Vijftien jaar. Daarmee is het één van de oudste nog bestaande concepten van Nederland. Er liggen inmiddels dan ook al 28 edities achter ons. Een goede reden om terug te blikken op dit evenement wat in de afgelopen jaren vele veranderingen heeft ondergaan. Hardcore heeft, na een aantal dikke jaren te hebben gekend, een moeilijke periode achter de rug. De gabbers met hun kaalgeschoren hoofden en Australian-trainingspakken zijn een een beetje uit het straatbeeld verdwenen en de feesten tegenwoordig wat minder in aantal voorhen ieder weekend .De eerste editie van Thunderdome werd in Thialf georganiseerd door Duncan Stutterheim en Irfan van Ewijk. Zij vormden op dat moment samen de organisatie ID&T. Er kwamen 7.000 bezoekers af op de rave. Maar waarom de naam Thunderdome? In 1992 begon namelijk de splitsing van gabber en mellow. ID&T wilde de kant van de hardere muziek op, omdat hier veel animo voor was op dat moment. De naam 'Thunderdome' hebben de heren van ID&T dan ook hierop gebaseerd. Thunder betekent: hard geluid. Dome betekent: grote ruimte. De naam paste goed bij het concept van het feest. Thunderdome is een hard, heftig en vooral groot feest! Vrij kort na de eerste Thunderdome bracht ID&T de gelijknamige CD uit. Sinds 1993 zijn er 24 edities van deze Thunderdome hardcore compilatie-CD's verschenen. Daarvan zijn in totaal en wereldwijd meer dan 3,5 miljoen exemplaren verkocht. Vanaf de tweede editie van deze CD-reeks ging ID&T voor de exploitatie samenwerken met platenmaatschappij Arcade. Ook werd Thunderdome een wereldwijde informatiebron voor liefhebbers van hardcore. Zowel in gedrukte versie als 'Thunder Magazine' als later in een wereldwijd toegankelijk online-magazine; www.thunderdome.com. Rond 1993 begon in Rotterdam de hardcore-cultuur sterk op te bloeien. Thunderdome heeft als initiator van de grootschalige 'raves' in Nederland een belangrijke rol gespeeld bij het populairder worden van de muziekstroming en jeugdcultuur die als 'gabber' bekend is geworden. Het fenomeen gabber profileerde zich in Rotterdam heel sterk. Er zijn Thunderdome-feesten in heel Nederland geweest. Behalve in Thialf Heerenveen ook bijvoorbeeld in de Martinihal Groningen, FEC Expo Leeuwarden en Jaarbeurs Utrecht. Deze feesten waren échte raves. Op een gegeven moment ging Thunderdome internationaal in Amerika, Italië, Spanje, Zwitserland, Australië en vooral in België in het Sportpaleis Antwerpen was het een enorm succes. Tussen 1994 en 1998 groeide de Nederlandse dance-scene als nooit tevoren en dit was vooral aan de populariteit van hardcore te danken. Het waren geweldige tijden voor iedereen in deze scene. Maar op een gegeven moment waaide de hype over. Mensen die niets met hardcore hadden probeerden een slaatje te slaan uit de hype en ook de media zorgde ervoor de deze trend zich niet verder kon ontwikkelen. Er werd te lang op de oude manier doorgegaan. Het werd tijd voor een nieuwe impuls, een doorontwikkeling. Mensen willen namelijk nog steeds iets anders; een leuke, indrukwekkende en heftige avond. Hardcore zal niet verdwijnen, muziekstromingen verdwijnen namelijk nooit. Op dit moment is er een breed veld van muziekstromingen waarin er een aantal domineren. Maar Thunderdome blijft ook doorgaan. En of de muziek nu meer techno is, meer hardcore of meer terror, het is en blijft die harde beuk. In 2001 werd er dus een nieuwe draai aan Thunderdome gegeven. Thunderdome werd toen gehouden in de Heineken Music Hall. Het feest werd kleiner, maar door het allesoverheersende geluid en de prachtige lichteffecten een heel stuk intenser. Thunderdome profileert zich op deze manier als een middelgroot underground feest voor de échte
liefhebbers.

---------------
MASTERS OF HARDCORE
De neergang

Uiteindelijk is de grote gabber-scène uit het midden van de jaren '90 dan ook kapot gegaan aan het slecht beeld van de gabbers in de media. Groepen als "De Hakkenbar" en "Gabber Piet" begonnen zelfs hits te scoren met nummers waarin gabbers belachelijk werden gemaakt. Veel gabbers vonden het zelf ook niet cool meer om gabber te zijn en de hardcore-rage verdween weer net zo snel als dat ze gekomen was. De "echte" gabbers die het alleen om de muziek te doen was, hadden hier geen enkel probleem mee, want hun scène was gezuiverd van mensen die alleen maar stoer wilden zijn en die eigenlijk niets om de muziek gaven. Maar het was niet alleen het imago waardoor de hardcore minder populair werd. De muziek in het algemeen in Nederland werd minder hard en de Hardstyle steeds populairder. In 1998 was hardcore op zijn dieptepunt. The Party Animals en Charly Lownoise&Mental Theo hielden er mee op en Paul Elstak dook terug in de underground hardcore.

De opkomst

Midden jaren '90 kwamen twee producers, Flamman en Abraxis genaamd op het idee om een remix te maken van "I wanna be a hippy" van technohead en er een videoclip bij te maken. Het werd een enorm succes en kwam als aller eerst (happy)hardcore plaat in de top-40 terecht. Dit was het begin van de grootste rage van de jaren negentig. De hardcore was definitief doorgebroken als populaire muziek. Flamman en Abraxis wilden doorgaan met het produceren van top-40 hardcore platen dus vormden ze een groep uit de gabbers die optraden in de videoclip. "The party animals" waren geboren, die nog vele nummer-1 hits zouden scoren. Tegelijkertijd scoorden ook Paul Elstak en Charlie Lownoise&Mental Theo grote hits. In 1996 bereikte de hardcore zijn absolute hoogtepunt. Grote feesten als "Thundedome" trokken soms meer als 20.000 bezoekers. Helaas werd het met de stijging van de populariteit ook het beeld van de gabbers in de media steeds negatiever. Ze werden afgeschilderd als xtc-verslaafde, agressieve racisten, ondanks dat grote namen als DJ Paul Elstak zich fel tegen dit imago verzetten. De gabbers die al vanaf het begin in de gabber-scène zaten zijn Die Hard gabbers Voor altijd.

Feesten en cd's

Sinds 1992 zijn de "Thunderdome" feesten van ID&T de belangrijkste feesten op het gebied van hardcore. Er zijn sinds de eerste aflevering van dit feest 19 grootschalige "Thunderdome's" georganiseerdwaarvan 7 in het buitenland. In totaal zijn er meer dan 600.000 kaartjes voor deze feesten verkocht. De buitenlandse "Thunderdome's" vonden plaats in Zwitserland, Italië, België, Duitsland en twee keer zelfs in Los Angeles. Toen het in 1994 zeer goed ging met de hardcore, ging ook "Thunderdome on tour" van start. Deze mini-thunderdome's vonden door het hele land plaats en waren qua sfeer veel intiemer. Ze vonden plaats in discotheken, waardoor het eindelijk ook eens mogelijk was voor de gabbers om een praatje te maken met de DJ's, die voorheen onbereikbaar op een podium stonden. Thunderdome ging ook "on tour" in Australie en Lloret del Mar. Vlak na het eerste Thunderdome feest besloot ID&T om ook een Thunderdome-cd uit te brengen en het werd een doorslaand succes. Er kwam een vervolg en op het hoogte punt kwamen er zelf vier nieuwe Thunderdome-cd's per jaar uit. In totaal zijn er 23 Thunderdome-cd's uitgekomen en er zijn daarnaast ook nog een aantal cd's uit de series "The best of Thunderdome" en "Thunderdome live". Naast Thunderdome bestonden en bestaan er nog steeds veel meer feesten die ook vaak een eigen cd uitbrachten, zoals "Masters of Hardcore", "Hellraiser", "Hellsound", "Happy Hardcore", en "Earthquake". In een poging hardcore een ander imago te geven is ID&T echter gestopt met de Thunderdome feesten en CD's. Daarvoor in de plaats is "Hardcore resurrection" gekomen. Verder is het de laatste tijd bij de hardcore-artiesten mode geworden om zelf een album uit te geven, wat een paar jaar geleden nog vrijwel niemand in de hardcore-scène deed. 3 steps ahead was de eerste die hiermee begon en zijn voorbeeld werd gevolgd door onder andere Neophyte, RTC Rotterdam terror corps, Rob Gee en DJ Waxweazle

GABBER BOOK

Blz: Front : 0 : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54 : 55 : 56 : 57 : 58 : 59 : 60 : 61 : 62 : 63 : 64 : 65 : 66 : 67 : 68 : 69 : 70 : 71 : 72 : 73 : 74 : 75 : 76 : 77 : 78 : 79 : 80 : 81 : 82 : 83 : 84 : 85 : 86 : 87 : 88 : 89 : 90 : 91 : 92 : 93 : 94 : 95 : 96 : 97 : 98 : 99 : 100 : 101 : 102 : 103 : 104 : 105 : 106 : 107 : 108 : 109 : 110 : 111 : 112 : 113 : 114 : 115 : 116 : 117 : 118 : 119 :120 : 121 : 122 : 123 : 124 : 125 : 126 : 127 : 128 : 129 : Back

©ELMOVIES  | Studio  |  1992 - 2012 gabberelroy -HELLROY-

 

Cd! of the month!